Infograf om en dag på ett omdefinierat kontor

(PDF 371 KB)

Denna infograf beskriver effekterna av lösningar som levereras av HPE och värdefulla samarbetspartner från tre olika perspektiv på en innovativ och hybrid arbetsplats. Läs om hur HPE-teknik används för att skydda anställda och deras integritet.