Affärsvärdet på HPE Nimble Storage – IDC Business Value Snapshot

(PDF 1485 KB)

Denna IDC Business Value Snapshot visar hur HPE-kunder skapar betydande värde genom att använda HPE Nimble Storage för att förbättra sin IT-flexibilitet, applikationsprestanda och tillgänglighet med kostnadsfördelar och ROI-besparingar.