Informationsblad om HPE GreenLake för VDI – lokala molntjänster

(PDF 544 KB)

HPE GreenLake för VDI levererar virtuella skrivbordsmiljöer till användare från kunddatacenter eller samlokaliseringslokaler med Citrix CVAD- eller VMware Horizon-programvara och HPE-standardinfrastruktur designad för VDI i en konsumtionsbaserad modell.