Infograf om att 5G behöver en ny kärnstruktur

(PDF 371 KB)

Marknadens behov av en ”5G Core”: vad det är och varför den behövs, utarbetande om ”nätverksskivning” som en nyckelfunktion i ”kärnstrukturen för 5G”. Vårt erbjudande, ”HPE 5G Core Stack”, är en fullt utrustad ”5G Core” och mer.