Vi har utökat HCI-upplevelsen till fler arbetsbelastningar – IDC Analyst Connection

(PDF 1336 KB)

IT-chefer har berättat för oss att de vill utnyttja enkelheten hos HCI över fler arbetsbelastningar. Detta medför nya krav som driver en utveckling i det som definierar HCI. HPE Nimble Storage dHCI levererar HCI-upplevelsen med mer flexibilitet och bättre prestanda,