Förenkla sekundära data- och applikationslösningar

(PDF 374 KB)

Lär dig mer om de gemensamma certifierade lösningarna från HPE och Cohesity som ger enkelt och effektivt sekundära data- och applikationsskydd, lagring och hantering över moln, datacenter och fjärrkontor/kontor.