Basefarm: fallstudie om historisk tillförlitlighet och förutsägande analys

(PDF 859 KB)

Läs om varför Basefarm vände sig till HPE 3PAR och HPE InfoSight när de insåg att de behövde gå bortom den traditionella definitionen av datacenterlagring.