Lösningsöversikt om HPE Economic Analysis för molnet

(PDF 378 KB)

Läs den här lösningsöversikten om HPE:s ekonomiska analys för molntjänster. Den innehåller utvärderingar av totala ägandekostnader (TCO) och ROI när det gäller att börja använda moln.