HPE CMS NDS OCMP ALA

(PDF 134 KB)

Ytterligare licenstillstånd (ALA) För HPE CMS Network Applications programvaruprodukter - Produkter och sviter som omfattas: HPE OpenCall Media Platform 4.5 (OCMP) KeywordsEnd User licensavtal, EULA, licensavtal för programvara, licensvillkor för programvara