HPE 3PAR-integration till Docker för produktionscontainrar

(PDF 254 KB)

Läs om hur HPE 3PAR-integration till Dockers container platform ger förenklad och långvarig lagring i företagsklass för produktionscontainers i den här lösningen.