HPE SimpliVity OmniStack ALA

(PDF 189 KB)

Ytterligare licenstillstånd för HPE SimpliVity OmniStack (“OmniStack”): Programvaruspecifika licensvillkor och säkerhetsbulletin och varningspolicy för icke-HPE-ägda programvarukomponenter.