Gorilla-guide för hyperkonvergerad infrastruktur för VDI

(PDF 976 KB)

Den här e-boken presenterar en introduktion till hyperkonvergerad infrastruktur. Den beskriver en VDI och hur hyperkonvergens kan förenkla VDI-skalning och förbättra prestanda.