Juridiskt datablad gällande uttalande enligt California Transparency in Supply Chains Act från 2010 och UK Modern Slavery Act från 2015

(PDF 353 KB)

Detta uttalande är designat för att uppfylla Hewlett Packard Enterprises rapporteringsskyldigheter enligt UK Modern Slavery Act från 2015 och California Transparency in Supply Chains Act från 2010.

Resources

Video : Learn about HPE power management options

Spela upp video
Video | 4:10

HPE Power Management Options

Referenshandbok : Leverera kompletta och validerade konfigurationer för en mängd olika arbetsbelastningar och infrastrukturplattformar

Referenshandbok

Leverera kompletta och validerade konfigurationer för en mängd olika arbetsbelastningar och infrastrukturplattformar