Juridiskt datablad gällande uttalande enligt California Transparency in Supply Chains Act från 2010 och UK Modern Slavery Act från 2015

(PDF 139 KB)

This statement is designed to meet Hewlett Packard Enterprise’s reporting obligations under the UK Modern Slavery Act of 2015 and the California Transparency in Supply Chains Act of 2010.