HPE Flash Now: accelerera det flashbaserade datacentrets transformation

(PDF 863 KB)

Detta dokument utvidgar konversationen om 3PAR Flash till en produktdiskussion för att etablera HPE som den enda leverantören som kan tillgodose behoven hos AFDC ur ett helhetsperspektiv.