Tekniskt white paper om att implementera VMware vSAN på HPE ProLiant-servrar med VMware vSphere

(PDF 710 KB)

Detta white paper fokuserar på kraven för en framgångsrik Virtual SAN-implementering på HPE ProLiant-servrar med VMware vSphere 5.5 och 6.0. Detta dokument går igenom bästa praxis, begränsningar och krav för virtuella SAN.