Accelerera DevOps med HPE OneView och Ansible faktablad för företag

(PDF 3250 KB)

HPE OneView, tillsammans med Ansible, ger dina DevOps-team äkta ”infrastruktur-som-en-kod”-funktioner inom ditt datacenter, vilket stödjer snabbare tid till värde för nya intäktsgenererande applikationer med hjälp av programvara för infrastrukturhantering.