HPE OneView-integrering för hantering av komponerbar infrastruktur

(PDF 1554 KB)

Läs hur den enhetliga komponerbara infrastruktur-API:n från HPE OneView för ISV:er kan förenkla IT-hantering i programvarudefinierade datacenter i detta tekniska faktablad.