Aktivera anslutning för HPE 3PAR–lagring referenshandbok

(PDF 511 KB)

Detta dokument innehåller instruktioner för att aktivera anslutning för HPE 3PAR-lagring, inklusive nätverksförutsättningar för inkommande och utgående anslutning och för att verifiera korrekt installation.