Informationsblad om automatisk och obevakad katastrofåterhämtning med HPE Peer Persistence för HPE 3PAR och HPE Nimble Storage

(PDF 468 KB)

Lär dig hur HPE Peer Persistence-programvaran gör det möjligt för HPE 3PAR och HPE Nimble Storage-system att fungera som jämlikar som presenterar ett nästan kontinuerligt lagringssystem för värdar och servrar som är anslutna till dem vilket resulterar i förbättrad återhämtningstid.