REKOMMENDERAT FÖR DIG
Gorilla-guiden till hyperkonvergerad infrastruktur
Gorilla-guiden till hyperkonvergerad infrastruktur
Anslut er infrastruktur med en omfattande och lättanvänd hanteringslösning utformad för att ta bort komplexitet och bättre anpassa företagets IT-resurser efter verksamhetsbehov.
Läs guiden
REKOMMENDERAT FÖR DIG
Gorilla-guiden till hyperkonvergerad infrastruktur
Gorilla-guiden till hyperkonvergerad infrastruktur
Anslut er infrastruktur med en omfattande och lättanvänd hanteringslösning utformad för att ta bort komplexitet och bättre anpassa företagets IT-resurser efter verksamhetsbehov.
Läs guiden

Branschens mest kompletta garanti

Endast HPE SimpliVitys hyperkonvergerade infrastruktur levererar den prestanda, det skydd och den robusthet av storföretagsklass som du kräver, tillsammans med molnekonomitjänsterna ditt företag behöver. Som ett bevis på vår plattforms mognad och vad våra förmågor kan göra för våra kunder erbjuder vi en av branschens mest kompletta garantier.

+ visa mer

Bild som illustrerar hypereffektivitet

Hypereffektiv – Uppnå 90 % kapacitetsbesparing

Om du använder HPE SimpliVitys hyperkonvergerade infrastruktur och dess inbyggda VM-centrerade säkerhetskopieringskapacitet enligt nedanstående beskrivning, uppnår du 90 % kapacitetsbesparing på lagring och säkerhetskopiering tillsammans, jämfört med traditionella lösningar.1,2

Bild som illustrerar hyperskydd

Hyperskydd – Säkerhetskopiering på mindre än en minut

Om du använder HPE SimpliVitys hyperkonvergerade infrastruktur och dess inbyggda säkerhetskopieringskapacitet tar det i genomsnitt mindre än en minut att ta en lokal säkerhetskopia eller göra en lokal återställning av en VM på 1 TB.3

Bild som illustrerar hyperenkelhet

Hyperenkelt – Full VM-kontroll med några få klick

I användargränssnittet i HPE SimpliVity, som är helt integrerat med hypervisorn, behöver du bara tre klick för att säkerhetskopiera, flytta eller återställa en VM – allt från en enda konsol.4

Bild som illustrerar hyperadministration

Hyperadministration – Hantera 1 000-tals VM snabbt

I användargränssnittet i HPE SimpliVity på en central plats kan du, i genomsnitt på mindre än en minut, skapa eller uppdatera rutiner för säkerhetskopiering för tusentals VM:er på dussintals platser.

Bild som illustrerar hypertillgänglighet

Hypertillgänglig – Inga driftstopp eller avbrott

Du kan lägga till eller ersätta HPE SimpliVity hyperkonvergerade system utan något driftstopp lokalt eller på andra platser, utan några avbrott i HPE SimpliVity säkerhetskopieringar lokalt eller på andra platser, utan någon omkonfiguration av HPE SimpliVity eller säkerhetskopieringsrutiner lokalt eller på andra platser och utan att behöva skriva in IP-adresser på nytt på andra platser.5

INGA GIMMICKS, SEPARATA KONTRAKT ELLER EXTRA STEG

Dessa garantier gäller under 90 dagar för de nuvarande HPE SimpliVity och HPE OmniStack-produkterna och den nya HPE SimpliVity 380 med V.3.6.2 eller senare. Garantin beskrivs i HPE SimpliVity 380 QuickSpecs.

1. Besparingen eller effektiviteten baseras på antagandet att du konfigurerar en säkerhetskopieringsrutin som tar minst en HPE SimpliVity säkerhetskopia per dag av varje virtuell maskin på varje HPE SimpliVity-system i ett givet kluster där säkerhetskopiorna sparas i 30 dagar. Om säkerhetskopior tas oftare och/eller sparas längre får du ännu högre effektivitet. Mängden ändrade data antas vara 5 % per dag med upp till 30 % ökad datamängd över en period på 30 på varandra följande dagar.

2. Nittio procents besparing är lika med 10 till 1 effektivitet i klustret i HPE SimpliVity-fliken i hypervisorklienten. Effektiviteten är beräknad över alla HPE SimpliVity-system i ett kluster. Det är förhållandet mellan lagringskapaciteten som skulle ha använts i en jämförbar traditionell lagringslösning och den fysiska lagringen som faktiskt används i HPE SimpliVitys hyperkonvergerade infrastruktur. Jämförbara traditionella lösningar är lagringssystem som erbjuder synkron replikering för lagring och säkerhetskopiering på VM-nivå och inkluderar inte deduplicerings- eller komprimeringskapacitet.

3. Tidsåtgången för att stoppa data är inte inkluderat i denna minut eftersom den inte är inom HPE SimpliVity-infrastrukturens kontroll.

4. Antar att användaren startar från den vy/flik i gränssnittet som visar de VM:er eller säkerhetskopior som man arbetar med. Ändringar av normaldestinationer är inte inräknade i de tre klicken.

5. Antar ett friskt kluster om två eller fler noder. Detta gäller enbart lagringsresurser. Kunden måste se till att tillräckliga CPU- och minnesresurser finns tillgängliga för automatisk omställning.

Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Hewlett Packard Enterprise ger inga andra garantier för sina produkter och tjänster än de uttryckliga garantier som medföljer dessa produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. Hewlett Packard Enterprise ansvarar inte för tekniska fel, redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.