Referensarkitekturer för HPE-integrerade system

HPE:s referensarkitekturer och referenskonfigurationer ger kompletta, validerade konfigurationer för flera olika scenarier.

Lämpliga utformningar för din miljö

Minska komplexiteten vid planering, utformning och implementering av infrastruktur vid olika arbetsbelastningar och infrastrukturplattformar. Snabba upp distribueringstiden och minska risken genom att använda repeterbara, bästa praxis-referenser för att bedöma vilka konkreta optimala konfigurationer som ska användas. HPE:s referensarkitekturer beskriver fullständigt testade och validerade arbetsbelastningsarkitekturer som bygger på HPE:s långvariga tekniska erfarenhet och ISV:s expertis.

Gå till biblioteket

+ visa mer

Validerade konfigurationer

HPE:s referensarkitekturer och referenskonfigurationer ger beprövade lösningar för moln, klientvirtualiseringar, databaser, Dev/Ops, samarbete och mycket mer.