HPE:s modulära datacenter

Reducera tiden till marknaden från år till veckor med en förkonfigurerad och energieffektiv HPE MDC-implementering.

Snabb expansion på kort eller lång sikt

När snabbt tillhandahållande krävs kan traditionella fysiska datacenter hindra expansionsprocessen med komplicerade konstruktionstidslinjer och högre TCO. HPE:s modulära datacenter hjälper dig att ta med för snabbt föränderliga affärsmiljöer i beräkningarna genom att kringgå traditionella komplexiteter och ta del av ditt utrymme mer effektivt. Dessutom hjälper det självförsörjande och modulära slutna systemet att säkerställa högre tillförlitlighet och lägre ägandekostnader – allt detta med pålitligt omfattande support från en enda leverantör.

Portfolio med HPE:s modulära datacenter

Svara på snabbt föränderliga affärsmiljöer med ett självförsörjande och modulärt slutet system från HPE.

TJÄNSTER FÖR UPPGRADERING AV DATACENTERINFRASTRUKTUR

Finansiella tjänster
Få den hjälp du behöver för att påskynda leveransservice med ekonomisk planering och flexibla ägaralternativ.
Konsult- och supporttjänster
Vi kan hjälpa dig modernisera din infrastruktur nu och i framtiden.
Infrastrukturtjänster
Få konvergensstrategier från expert för ökad enkelhet och kontroll av infrastrukturen.