Uppfyll rätt säkerhetsstandarder

Livsnerven i alla verksamheter är de data som genereras, transformeras, lagras och förflyttas. Använd en kiselbaserad molnstrategi för att säkra din datainfrastruktur. Den sträcker sig över moln, datacenter och edges samtidigt som den skyddar verksamheten mot ransomware-attacker.

Känn dig trygg med säkerheten

Blir dina IT-resurser alltmer komplexa och spridda? Nu är det viktigare än någonsin att minska riskerna genom att göra IT-säkerheten enklare och mer hanterbar. Integrerad säkerhetsteknik i HPE GreenLake vidimerar automatiskt din datainfrastrukturs integritet, vilket gör det lättare att säkerställa säkerhet och efterlevnad.

Kontinuerligt dataskydd

Angrepp mot verksamheten är oundvikliga, men detsamma gäller inte för återställningen. Alla minuter är viktiga för dig, dina kunder och dina intressenter. Det är viktigare än någonsin att komma igång igen snabbt. HPE:s kontinuerliga dataskyddsfunktioner erbjuder alltid aktiv replikering istället för periodiska ögonblicksbilder. Du kan "spola tillbaka" efter incidenter inom ett par sekunder, och inte bara minuter. Med våra integrerade krypteringsfunktioner kan du känna dig trygg med att säkerhetskopierade data är skyddade, oavsett var du placerar dem.

Anta principerna för ett zero trust-ramverk

Tack vare automatiserad databehandling kan du reagera snabbare på dina globala kunders behov. Men dessa tekniker gör det även möjligt för angripare att enkelt äventyra tillförlitligheten i datainfrastrukturen, utan att du ens vet om att något har hänt. HPE GreenLake använder en zero trust-arkitektur från edge till molnet och vi "vet" när något är skadligt eller osäkert. Vi lär oss och anpassar oss hela tiden för att ligga steget före nya hot. Vi verifierar kontinuerligt och automatiskt integriteten hos maskinvara, operativsystem, virtualiseringssystem och arbetslaster, så att du kan fatta säkerhetsbeslut vid rätt tidpunkt.

Enloe Medical Center: datasäkerhet i praktiken

Det spelar ingen roll om det handlar om att leverera verksamhetskritisk driftstid för den regionala traumaenheten eller att minimera effekten av ransomware-attacker – IT-teamet på Enloe Medical Center tar sitt uppdrag gentemot medborgarna i norra Kalifornien på stort allvar.

Läs om hur Enloe Medical Center känner förtroende och tillförsikt till sin digitala plattform när det gäller att öka driftstiden, reducera effekterna av ransomware-attacker och se till att personalen kan fokusera mer på sina patienter och mindre på teknik.

Utvalda molntjänster

Din öppna och säkra edge till molnet-plattform som skapar datadriven modernisering

Edge

Anslut din edge

Kontrollera och nyttja data över hela edge till molnet.

Data

Förvandla dina data till smarta val

En enda sanningsenlig källa från data som låter dig fatta smarta beslut och erbjuda rekommendationer till kunder.

Moln

Skapa ditt hybrida moln

Hybrida moln, precis som du behöver.

Säkerhet

Säkra dina data

Bara rätt säkerhetsnivå är gott nog.