BYGG ETT FLEXIBELT OCH SÄKERT PRIVAT MOLN

Det publika molnets prestanda, hastighet och flexibilitet – inklusive peka-och-klicka-provisionering för att ställa upp virtuell infrastruktur eller containers på några minuter – distribuerat som tjänst i ditt datacenter och hanterat med HPE GreenLake. Din konfiguration är skalad för att passa dina nuvarande behov och du betalar bara för det du använder utöver en reserv. Om efterfrågan oväntat ökar gör den inbyggda buffertkapaciteten att ditt team kan fortsätta växa utan fördröjning. Och eftersom användningen mäts och övervakas av HPE kan ditt HPE-hanteringsteam enkelt lägga till ytterligare resurser innan verksamheten växer.

+ visa mer
Få HPE GreenLake-upplevelsen

Eftersom HPE GreenLake levererar molntjänster från ditt datacenter passar det för molnbaserade och icke-molnbaserade arbetsbelastningar Med HPE GreenLake Consumption Analytics kan du också spåra dina månatliga användningskostnader över flera molnmiljöer med stöd för lokal användning, AWS och Microsoft Azure både nu och mer framöver.

Du får en total ägandekostnad (TCO) som är lägre än för ett självkonfigurerat och självständigt managerat privat moln som köps förkonfigurerat. En inkluderad kontrollpanel för hantering möjliggör snabb självbetjäning för DevOps vilket accelererar tid till värde i apputveckling. Och med förkonfigurerad hantering och supporttjänster kan ditt IT-team att spendera mindre tid på rutinmässig hantering och istället fokusera på mer värdefulla arbetsuppgifter.

Gör dina appar och data redo för molnet

Slå ihop dina moln och lokala IT-tillgångar via en enda intuitiv kontrollpanel. Gränssnittet med självbetjäning och peka-och-klicka-teknik ger utvecklare en molnliknande upplevelse för att tillhandahålla ny virtuell infrastruktur eller containers i din lokala infrastruktur, så det är enkelt för användarna att få tillgång till resurser som är särskilt utformade för att stödja ett brett spektrum av applikationer.

Få insyn i användning och kostnader

Håll koll på din användning och hur mycket du spenderar med kraftfull konsumtionsanalys i HPE GreenLake Centrals hanteringsplattform. Se kostnader efter tjänsttyp, plats eller andra parametrar och få aggregerad användning över dina lokala och molnbaserade implementeringar. Identifiera enkelt optimeringsmöjligheter med regelbaserad insikt och bli snabbt uppdaterad med förbyggd analys för vanliga användningsfall.

Ha den kapacitet du behöver on-demand

Se till att du alltid har den kapacitet du behöver för dina arbetsbelastningar med en inbyggd buffert som hanterar alla oväntade ökningar i resursefterfrågan. Du får näst intill realtidsinsyn i din användning mot reserv- och buffertkapaciteten och eftersom din användning mäts och hanteras av HPE är vi redo att skala upp din kapacitet före din affärstillväxt.

Tillhandahålla, övervaka och hantera arbetsbelastningar i ditt datacenter och moln

Skapa och hantera enkelt dina privata molninstanser via HPE GreenLake Centrals plattform. Du kan också enkelt importera och använda dina befintliga VMware-baserade bilder samt snabbt tillhandahålla virtuell infrastruktur med förinstallerade arbetslaster.

ERBJUDANDEN

För din privata molninfrastruktur erbjuder HPE GreenLake konfigurationer baserade på arbetsbelastningsoptimerade system. Du kan beställa, ta emot och implementera resurser snabbt och öka kapaciteten före efterfrågan. Du betalar bara för vad du använder över din reservkapacitet och du har transparent insyn i dina kostnader och användning nästan i realtid med HPE GreenLake Centrals plattform.

+ visa mer
HPE GreenLake för privat moln

För företag med stora DevOps-resurskrav innefattar detta standardiserade erbjudande infrastrukturen och programvaran för att erbjuda en lokal upplevelse som liknar publika moln. Lösningen kan installeras i ditt datacenter på några dagar utan förskottsbetalningar.

HPE GreenLake för containrar

HPE GreenLake levererar en förkonfigurerad plattform som är utformad för multikluster och Kubernetes med containerdistribution för flera klienter som anpassas direkt till ditt lokala eller samlokaliserade datacenter. Denna fullständigt hanterade lösning med betala per användning stöder både molnbaserade och icke molnbaserade applikationer och levererar den säkerhet och skalbarhet som ditt företag kräver.

Se hur HPE GreenLake för privat moln fungerar

Klicka på pilarna för att se hur du kan hantera virtuell infrastruktur från HPE GreenLake Central

+ visa mer
Utforska bland fler demos

”Vi kan enkelt konfigurera segregerade virtuella miljöer för varje kund.”

Madjid Saeedi, företagsarkitekt för Sopra Steria