VAD ÄR HPE GREENLAKE?

Nu mer än någonsin behöver du gör allt snabbare och anpassa dig till förändringar. HPE GreenLake levererar en molnupplevelsen till appar och data var de än befinner sig vilket låter dig använda transformativ teknik som är snabbare och förenklar din verksamhet. HPE GreenLake levererar offentliga molntjänster och infrastruktur som tjänst för dina arbetsbelastningar – allt hanteras lokalt och är helt hanterat i en betala per användning-modell vid edge, i samlokaliseringscenter och i ditt datacenter.

Med HPE GreenLake Central, vår nya intuitiva programvaruplattform, kan du nu snabbt distribuera tjänster, få insikter om kostnader och efterlevnad samt förenkla hanteringen över hela din hybrida infrastruktur. Låt inte affärsanvändare och utvecklare stå i de traditionella köerna med en programvaruplattform för self-service som levererar de tjänster de behöver för alla affärsbehov.

HPE GreenLake tar den moderna molnupplevelsen till dig, där du behöver den och HPE hanterar allt åt dig som tjänst. 

FÖRBÄTTRA DIG HASTIGHET OCH FLEXIBILITET

Transformera dina appar
HPE GreenLake levererar smidighet till appar och data där de befinner sig och oavsett om de är molnbaserade eller inte – vid edge, samlokaliseringscenter och datacenter vilket ger dina utvecklare resurser att arbeta både snabbare och smartare.

Engagera dina data för både insikter och leverans av tjänster
HPE GreenLake hjälper dig att skapa grundläggande data och snabba insikter åt dina datavetenskapsteam för att låsa upp värdet i dina data vilket i sig hjälper dig att transformera de tjänster du levererar i ditt företag.

Få snabba insikter och kontroll
Ge kontroll och insikt till de som verkligen behöver det: vilket låter dig öppet redovisa kostnader och kontroll med konsumtionsanalys.

Innovera snabbare 
Frigör din personal för att bättre kunna hantera affärsbehov med teknik och samtidigt ha fler resurser för innovation.

SKALA DIN VERKSAMHET MED HPE GREENLAKE

Skapa lösningar för utmaningarna i din verksamhet med en hybridinfrastruktur som tjänst som erbjuder smidigheten och ekonomiska fördelar i det offentliga molnet med säkerhet och prestanda för lokala IT-resurser. Övervinn utmaningen att migrera dina data eller appar med HPE GreenLake och kör dina arbetsbelastningar säkert från edge, samlokaliseringscenter och datacenter. Funktioner som skiljer oss från konkurrenterna inkluderar:

Banbrytande mätteknik
Aktivera en betalningsmodell för betalning-per-användning för lokal infrastruktur baserad på faktisk användning. Avancerad kapacitetshantering baserad på användningstrender reducerar för stor tillhandahållning och möjliggör kapacitetstillväxt före efterfrågan.

Professionella och operativa tjänster
Vi gör grovjobbet för att hantera din miljö med tjänster som finns inbyggda i våra konsumtionsbaserade lösningar.

Strömlinjeformad, automatiserad administration
HPE GreenLake Central ger dig en enhetlig bild över din IT-verksamhet och låter dig tillhandahålla, övervaka och hantera infrastruktur med molnbaserade kontroller.

All arbetsbelastning ni behöver
HPE GreenLake har stöd för nästan vilken teknik som helst från HPE. Beroende på dina behov, kompetensnivå och egna IT-resurser kan du välja mellan förkonfigurerade och fullständiga lösningar eller modulära lösningar som erbjuder val av infrastruktur.

Utforska HPE GreenLake-molntjänster

UTFORSKA HPE GREENLAKE CENTRAL

Klicka på pilarna för att se hur du kan hantera arbetsbelastningar från HPE GreenLake Central

+ visa mer

Titta på videon
Förena verksamheter och insikter med HPE GreenLake Central

Utforska HPE GreenLake Central – en programvaruplattform som centraliserar insikter och funktioner för HPE GreenLake och det publika molnet. Denna korta demo-video ger dig en snabb insikt.

Titta på videon
Optimera kostnader och kapaciteten över din hybridinfrastruktur

Se den här korta demon om hur du kan övervaka och optimera din HPE GreenLake samt kostnader och kapacitet för publika moln med HPE GreenLake Central.

HPE GREENLAKE-RESURSER