Accelerera affärsvärdet med molntjänster för databehandling

IT-miljöer med flera generationer är komplexa, inte kostnads- eller hastighetsoptimerade, sträcker sig över olika platser och kräver ofta överprovisionering. Övergången till en molnplattform med en innovativ databehandlingsgrund kan förenhetliga och modernisera data överallt, från edge till molnet. Med en molndriven upplevelse får du den hastighet som krävs för dagens digitala värld, kan agera på initiativ för datadriven modernisering och har full insyn och kontroll över kostnader, säkerhet och styrning.

+ visa mer
Se videon
Transformera med HPE GreenLake edge till molnet-plattformen

För företag som vill ha snabbhet och smidighet i dagens digitala värld där applikationer och data finns överallt, tar HPE GreenLake-plattformen molnet till dig, till dina applikationer och data där de finns, så att du kan accelerera värdetillväxten, öka den operativa kvaliteten, frigöra kapital och frigöra talanger för nästa steg.

Den snabba, flexibla databehandlingsinfrastruktur som ditt företag behöver levereras på basis av konsumtion och betalning per användning och erbjuder en rad arbetslast- och kostnadsoptimerade konfigurationer som installeras lokalt och underhålls av HPE-experter. Du betalar bara för de resurser du förbrukar och den integrerade reservkapaciteten står redo att hantera både stadig tillväxt och oväntade ökningar i efterfrågan. Hanteringen underlättas med HPE GreenLake for Compute Ops Management, som automatiserar och omvandlar komplex och tidskrävande hantering av databehandling till en förenklad upplevelse från edge till molnet.

Förenklad databehandlingsverksamhet

Konfigurering, installation och drift av databehandlingsresurser kräver både arbete och kapital. Den här molntjänsten från HPE GreenLake erbjuder molnliknande enkelhet och effektivitet från början till slut med moduler som är optimerade för dina arbetslaster och levereras direkt till ditt datacenter eller vid din edge, och installeras åt dig av HPE. Din IT-personal frigörs så att de kan fokusera på uppgifter av högre värde och pålitliga HPE-experter erbjuder proaktiv och reaktiv support.

Skala upp och ner on-demand

Nya möjligheter och oväntade utmaningar kräver databehandlingsresurser. Du får säkerhet att omedelbart svara med den integrerade reservkapaciteten som ingår i varje HPE GreenLake-plattformskonfiguration. HPE hanterar dessutom kapaciteten tillsammans med dig för att lägga till ytterligare resurser innan det behövs.

Kostnadsinsyn

Med en konsumtionsbaserad modell påverkas din fakturering direkt av din faktiska databehandlingsanvändning, utöver en reserv. Med insyn i realtid när det gäller konsumtion och kostnad erbjuder HPE GreenLake Centrals hanteringsplattform oöverträffad transparens och kontroll.

IT-resurser för alla arbetslaster

Vare sig ditt företag behöver databehandlingsservrar för allmänna ändamål, extremt flexibel och komponerbar infrastruktur, databehandling med hög tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer eller lagringsoptimerade lösningar lämpliga för dataanalys och programvarudefinierad lagring erbjuder HPE GreenLake-plattformen förkonfigurerade lösningar på flera nivåer och av olika storlek. Och med prissättning online är det lätt att granska och jämföra olika konfigurationer och kostnader.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Upplev HPE GreenLake-molntjänster

Pröva på en kostnadsfri provversion av HPE GreenLake utan förpliktelser. Den här guidade och praktiska upplevelse låter dig utforska molntjänster i en produktionsmiljö som är live.

+ visa mer

Erbjudanden

HPE GreenLake edge till molnet-plattformen erbjuder flera infrastruktur- och konfigurationsalternativ för din databehandlingsinfrastruktur, för att uppfylla dina verksamhetskrav. Du kan beställa, ta emot och implementera resurser snabbt och öka kapaciteten före efterfrågan. Du betalar bara för vad du använder och har transparent insyn i dina kostnader och användning nästan i realtid med HPE GreenLake-hanteringsplattformen.

+ visa mer
Allmän databehandling

Stöd databehandlingsintensiva arbetslaster med rackoptimerade servrar för skalbarhet som inte tar upp stor plats HPE ProLiant – världens säkraste industristandardservrarBaserat%20p%C3%A5%20ett%20externt%20f%C3%B6retags%20testning%20av%20cybers%C3%A4kerhetsgenomslag%20f%C3%B6r%20flera%20serverprodukter%20fr%C3%A5n%20en%20rad%20tillverkare%2C%20maj%202017.– och HPE Apollo-servrar levererar den databehandling du behöver med ett flexibelt och programvarudefinierat tillvägagångssätt som bygger på en grund med intelligens som börjar på servernivån. 

Komponerbar databehandling

Få effektivitet och kontroll med programvarudefinierade lösningar så att du snabbt kan implementera IT-resurser. Genom att föra samman den komponerbara HPE Synergy IT-plattformen med den förbrukningsmodell som erbjuds via HPE GreenLake-plattformen kan du driva alla arbetslaster på ett sätt som är lätt att konsumera, skala och hantera enligt dina behov.

Lagringsoptimerad databehandling

Stöd datalagringsintensiva arbetslaster med en balans mellan prestanda, expansion och hanterbarhet för även de mest kritiska applikationerna och lokala data. HPE ProLiant- och HPE Apollo-servrar erbjuder en arkitektur som är optimerad för stor data-analys, programvarudefinierad lagring, säkerhetskopiering och arkivering samt andra datalagringsintensiva arbetslaster. 

Databehandling med hög tillgänglighet

För arbetslaster som kräver högsta tillgänglighet är HPE NonStop-databehandlingslösningar utformade från grunden för företagskontinuitet och 100 procent feltolerans. Den lokala molntjänsten ger kunderna oöverträffad dataintegritet och obegränsad skalbarhet – perfekt för krävande, transaktionsintensiva applikationer som är kritiska för din verksamhet.

”Vi sparar pengar. Vi kan öka lagringen och databehandlingen med en enkel begäran om ändring.”

WKO – österrikiska handelskammaren