INNOVERA SNABBARE MED HPE GREENLAKES MOLNTJÄNSTER

Den största delen av appar och data 1 – 70 % – är ”system för register” som driver företaget – ERP, CRM och mer. De måste befinna sig i datacenter och där data befinner sig på grund av dess tyngdkraft, latens, applikationsberoende och regelefterlevnad och saknar smidigheten hos den moderna molnupplevelsen. Nu kan du föra samman molnets hastighet, smidighet och en som en tjänst-modell dit dina appar och data redan finns. Transformera hur din verksamhet fungerar med samma upplevelse och operativa modell över dina distribuerade moln, för appar och data vid edge, i samlokaliseringscenter och i ditt datacenter.

+ visa mer

FÅ MOLNUPPLEVELSEN

Betala efter användning
HPE GreenLake accelererar insikter som hjälper till att låsa upp värdet i data med betala per användning-modeller och ekonomisk flexibilitet för nya satsningar och affärsverksamheter. Allt för att du ska kunna frigöra kapital och öka operativ och finansiell flexibilitet

Skala upp och ned
HPE GreenLake hjälper dig att skapa viktiga data- och analyskärnor för digital transformation som fungerar som en tjänst där verksamheten befinner er. HPE accelererar insikter för datavetenskapsteam som hjälper till att låsa upp värdet i data med betala per användning och friheten att skala upp och ned per behov.

Förenklad IT
Centralisera verksamheter och insikter över din hybridinfrastruktur från en enda intuitiv self service-plattform – HPE GreenLake Central. Få en enhetlig vy och övervaka användningen, kostnad kontra prestanda, efterlevnad och mer.

Administrerat för dig

Avlasta övervakningen och administrationen av dina lokala och offentliga moln som hanteras säkert från våra IT-operationscenter i världsklass och som hjälper dig att frigöra dina resurser för att bli mer produktiv.

UPPNÅ HÅLLBARHET OCH REDUCERA DIN MILJÖPÅVERKAN

Skapa enkelt miljöbesparingar med HPE GreenLake. Få IT av rätt storlek och kassera äldre resurser på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som du finansierar framtida innovation – i ditt datacenter eller hos en energieffektiv samlokaliseringsleverantör.

UPPNÅ MOBILITET FÖR DINA ARBETSBELASTNINGAR VAR DE ÄN KÖRS

Få vilken HPE GreenLake-molntjänst som helst hos en samlokaliseringsleverantör. Med CyrusOne eller Equinix levererar HPE resurser med ett avtal, en kontaktpunkt och en enda faktura.

UPPKOMMANDE WEBBSEMINARIER ON-DEMAND

Använd molnet på din mest krävande applikation: SAP S/4 HANA

Genom HPE GreenLake kan SAP tillhandahålla kundversionen av SAP HANA Enterprise Cloud med en konsekvent och automatiserad molnupplevelse samt sina flexibla prenumerationsbaserade, som tjänst-modeller. Läs om vad det innebär att köra SAP S/4HANA i din egen miljö och hur du får SAP som en konsumtionsmodell med HPE GreenLake.

Titta på vårt webbseminarium i repris
Kör dina mest krävande arbetslaster på HPE GreenLake

Dagens mest krävande arbetsbelastningar och deras dataset är kvar utanför molnet. Företag ser över möjligheterna att digitalt transformera dessa verksamhetskritiska produktionslaster och erhålla fördelarna med molnupplevelsen. Läs om hur du fundamentalt ändrar hur dina mest kritiska arbetslaster körs som tjänst i din egen miljö.

ANVÄND DET NI SKAPAR ISTÄLLET FÖR ER INFRASTRUKTUR

 

Molnupplevelsen har format vad företagsledare förväntar sig av IT. HPE GreenLake levererar lokala moln som en tjänst med en betal per användning-modell utan behov av kapital i förväg och för stor tillhandahållning av infrastruktur.

Flexibilitet i verksamheten
Rör dig snabbare, få kapacitet när du behöver den och accelerera distributionen av appar och tjänster

Enklare IT
Få den expertis och support du behöver för att hjälpa till med rutinuppgifter som frigöra din personal för viktigare affärsinitiativ

Lägre IT-kostnader
Eliminera behovet av kapital i förväg och sluta med stor tillhandahållning av infrastruktur

Full kontroll
Övervaka och hantera enkelt prestanda, säkerhet, efterlevnad och data samt latens, risk och kostnad

VI LEVERERAR MÄTBART VÄRDE!

Verkliga resultat som siffrorna nedan: 2

  • 30
    CAPEX-besparingar
  • 40
    IT-resursbesparingar
  • 75
    snabbare tid till marknaden

”HPE erbjuder den typ av tillförlitlighet som ett sjukhus med hög komplexitet som vårt behöver.”

Edwin José Flórez Osorno, ICT-analytiker, San Vicente Fundación Hospital