DRIVER DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN FRÅN EDGE TILL MOLNET

HPE Ezmeral driver digitala transformationsinitiativ genom att för över tid och resurser från IT-verksamheten till innovation.
Modernisera dina appar. Förenkla dina Ops. Och dra nytta av data för att gå från insikter till inverkan.

+ visa mer
Se videon
Fokus på HPE Ezmeral ML Ops: endast fakta

Hur kan vi påskynda datavetenskapens framtid? Möt HPE Ezmeral ML Ops som accelererar modelldistributionen från år till månader och är tillgänglig som tjänst. Det är dags att lås upp potentialen i dina data och förverkliga möjligheterna med maskininlärning.

Modernisera dina appar

Accelerera tid till värde genom att implementera Kubernetes i skala med integrerad beständig datalagring för app-modernisering på fysisk eller virtuell infrastruktur – direkt i ditt datacenter, i vilket moln som helst eller vid edge.

Lås upp insikter från dina data

Dra nytta av data och få insikter snabbare genom att använda en komplett process som bygger data-pipelines. Få in DevOps flexibilitet i maskininlärningens livscykel och leverera en enhetlig datastruktur.

Automatisera dina Ops

Öka effektiviteten och smidigheten på IT Ops med automatisering och avancerad artificiell intelligens. Dessutom erbjuds säkerhet och kontroll för att eliminera risker och sänka kostnader.

PROGRAMVARUPORTFÖLJ MED HPE EZMERAL

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral Container-plattform

HPE Ezmerals containerplattform erbjuder en plattform med kvalitet i företagsklass för att distribuera Kubernetes i stor skala för ett brett spektrum av användningsfall på fysisk eller virtuell infrastruktur.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral Data Fabric

HPE Ezmeral Data Fabric levererar global tillgång till data från edge till molnet – med den bästa tillförlitligheten, säkerheten och prestandan i sin klass.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral ML Ops

HPE Ezmeral ML Ops ökar hastigheten och smidigheten för maskininlärnings-ops genom att förenkla kompletta processer från idé till produktion.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral IT Ops och automatisering

HPE OneView och HPE InfoSight introducerar automatisering och AI i IT Ops – vilket förbättrar produktiviteten och reducerar risken för driftstopp.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Managed Cloud Controls

HPE Managed Cloud Controls säkerställer kostnadskontroll och efterlevnad över moln för att garantera dina molninvesteringar.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Säkerhetsprogramvara

HPE är en bidragsgivare till CNCF:s SPIFFE- och SPIRE-projekt med öppen källkod som låter dig distribuera konsekvent och finjusterad serviceautentisering över heterogena miljöer.

 
DÄRFÖR ÄR HPE EZMERAL VIKTIG FÖR DIG
DÄRFÖR ÄR HPE EZMERAL VIKTIG FÖR DIG
Apputvecklare och DevOps
Dataanalys och DataOps
Datavetenskap och MLOps
ITOps och administratörer
Företagsledare
Säkerhet och SecOps
Apputvecklare och DevOps
Apputvecklare och DevOps

Implementera containers i skala med Kubernetes. HPE Ezmerals container-plattform erbjuder en lösning i företagsklass som accelererar moderniseringen av dina appar och köra datadrivna appar med beständig container-lagring – i dina datacenter, i alla moln eller vid edge.

Läs om HPE Ezmerals container-plattform
Dataanalys och DataOps
Dataanalys och DataOps

Möjliggör datadrivna appar utan dataförflyttning. HPE Ezmeral Data Fabric är en globalt distribuerad datalagring med oöverträffad skala, prestanda och tillförlitlighet som förenklar hantering och tillhandahållande för datadrivna applikationer och underlättar rörelsen mellan lokala IT-resurser och molnmiljöer.

Läs om HPE Ezmeral Data Fabric
Datavetenskap och MLOps
Datavetenskap och MLOps

Accelerera tid till insikt för ML-projekt. HPE Ezmeral ML Ops tar hand om hela ML-pipelinen från dataförberedelse och modellbyggnad till utbildning, distribution, övervakning och samarbete – tar hand om hela processen så att du kan fokusera på affärsresultaten.

Läs om HPE Ezmeral MLOps
ITOps och administratörer
ITOps och administratörer

Driv konsekvent serviceleverans och -flexibilitet. HPE:s automatiseringsprogramvara ger dig möjligheten att fokusera mer på innovation samt förbättra exekveringssäkerhet och -effektivitet vilket resulterar i ökad smidighet, reducerad risk och lägre kostnader.

Läs om automatiserade och AI-drivna verksamheter
Företagsledare
Företagsledare

Få insyn och kontroll över alla dina moln. HPE Managed Cloud Controls säkerställer efterlevnad och kostnadskontroll över flera offentliga molnmiljöer för att förenkla driften och optimera kostnaderna.

Läs om HPE Managed Cloud Controls
Säkerhet och SecOps
Säkerhet och SecOps

Accelerera autentiseringen i distribuerade moln. HPE:s säkerhetsprogramvara och bidrag från öppen källkod ökar produktiviteten och flexibiliteten genom att göra det möjligt för utvecklare att bygga in, autentisering som finns i appen, i containeriserade appar som sträcker sig över äldre datacenter och molnbaserad infrastruktur.

Läs mer om säkerhetslösningar
HPE Discover Virtual Experience – accelerera transformation. Främja innovation

De finns redan tillgänglig on-demand. Se hur du kan köra, hantera, kontrollera och skydda de appar, data och IT-resurser som driver ditt företag. Läs mer om hur HPE Ezmeral-programvara kör containrar och Kubernetes i skala för att modernisera appar från edge till molnet.