Ger en säker passage genom schweiziskt luftrum – Skyguide fallstudie

(PDF 979 KB)

Läs om hur Skyguide nyttjar ett privat moln som tjänst för att driva livsviktiga flygtrafikhanteringssystem för att kunna navigera flygplan genom det vältrafikerade schweiziska luftrummet på ett säkert sätt.