Fallstudie om hur Toyota Mapmaster integrerar ett digitalt system för kartproduktion och accelererar mycket exakt och dataintensiv kartinformation

(PDF 1461 KB)

Toyota Mapmasters avancerade kartdatabas som används för bilmärkets navigering uppdateras nu med HPE 3PAR och ökad produktivitet förverkligas för deras mycket exakta och stora volymer av kartinformation.