Juridiskt datablad gällande uttalande enligt California Transparency in Supply Chains Act från 2010 och UK Modern Slavery Act från 2015

(PDF 286 KB)

Detta uttalande är designat för att uppfylla Hewlett Packard Enterprises rapporteringsskyldigheter enligt UK Modern Slavery Act från 2015 och California Transparency in Supply Chains Act från 2010.