Villkor för användning

Välkommen till HPE

Välkommen till Hewlett Packard Enterprise (”HPE” eller “Vår” eller ”Vi” eller ”Oss”) och tack för ditt besök. Vi hoppas att du njuter av upplevelsen!

Dessa Användarvillkor (”Dessa Villkor”) är ett juridiskt avtal mellan dig och HPE (kollektivt, ”Alla”) och styra din aktivitet på HPE:s webbplatser och andra verktyg. All text, data, information, programvara, grafik, logotyper, fotografier och mer (allt som vi namnger ”Material”) som HPE och dess dotterbolag och filialer kan göra tillgängliga för dig, liksom alla lösningar som vi kan göra tillgänglig via någon av våra webbplatser och andra verktyg (som alla, i dessa villkor, namnges som ”HPE-verktyg”).

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ÖPPNAR, LÄSER IGENOM ELLER ANVÄNDER HPE-VERKTYG. ÅTKOMST TILL, LÄSA IGENOM ELLER ANVÄNDA HPE-VERKTYG INDIKERAR ATT DU BÅDE HAR LÄST OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. DU FÅR INTE ÖPPNA, LÄSA IGENOM ELLER ANVÄNDA HPE-VERKTYG OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR.

Komma åt HPE-verktyg

När Du använder HPE-verktyg är du ansvarig för att följa dessa Villkor samt all användning av HPE-verktyg via alla konton som Du kan konfigurera via eller genom HPE-verktyg. Vissa material är endast tillgängliga för Dig om Du har ett konto. Du samtycker till att lämna sanna, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter så länge Du använder HPE-verktyg. Eftersom det är Ditt konto är det Du som ansvarar för att införskaffa och underhålla alla utrustningar, tjänster och programvaror som krävs för att få tillgång till och använda HPE-verktyg samt för att betala relaterade kostnader om så är tillämpligt. Det är även ditt ansvar att hålla dina lösenord hemliga. Om Du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till Ditt lösenord eller annan säkerhetsinformation för HPE-verktyg, på något sätt, måste Du omedelbart meddela Oss.

Ibland samlar vi in viss personlig information om Dig när Du ansluter till eller använder HPE-verktyg. HPE:s användning av denna information styrs av bestämmelserna i HPE:s globala integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att kräva att Du byter lösenord samt annan relaterad säkerhetsinformation eller begränsa Din åtkomst till HPE-verktyg om Vi anser det är nödvändigt.

Din tillåtna användning av HPE-verktyg

Du erbjuds att använda HPE-verktyg för personligt- och företagsbruk när Du avser att köpa HPE:s lösningar för att använda inom en företagsverksamhet (”Tillåtna användningar”).

Vi ger Dig härmed en begränsad, personlig, icke exklusiv och icke överförbar licens, under den godkända perioden, att använda och visa materialen endast i samband med tillåtna användningar. Din rätt att använda materialen förutsätter att Du samtycker till och efterlever dessa Villkor. Du har inga andra rättigheter till HPE-verktyg eller till något material och Du får inte modifiera, redigera, kopiera, återskapa, skapa härledda verk av, bakåtkompilera, ändra, förbättra eller på något sätt exploatera HPE-verktyg eller materialen på något vis, om det inte skriftligen har godkänts av oss.

Om Vi tillåter kopiering av någon del av HPE-verktyg under tillåten användning måste Du bevara samtliga meddelanden om upphovsrätt och äganderätt från HPE som de visas i HPE-verktygen.

Obehörig användning av HPE-verktyg och Policy för godtagbar användning

Vi godkänner Din begränsade användning av HPE-verktyg. All annan användning av HPE-verktyg utöver tillåten användning är förbjuden och utgör därför obehörig användning av HPE-verktyg. Detta beror på att alla rättigheter för HPE-verktyg och material förblir egendom som tillhör HPE, dess dotterbolag eller filialer.

Obehörig användning av HPE-verktyg och material kan bryta mot immaterialrätt i USA och andra länder. För att undvika detta har Vi gett exempel på handlingar som ska undvikas för godtagbar användning såsom visas här i Vår policy för acceptabel användning. Du måste följa HPE:s policy för acceptabel användning när Du använder HPE-verktyg eller någon annan lösning som erbjuds via HPE-verktyg.

Avsluta Din användning av HPE-verktyg

Vi eller Du kan när som helst avbryta Din användning av HPE-verktyg. Din tillgång till HPE-verktyg avslutas automatiskt om Du bryter mot något av Villkoren. Förtydligande:

 • Om Vi inte skriftligt avtalar något annat med Dig kan vi avsluta, avbryta eller ändra Din registrering på eller tillgång till hela eller delar av HPE-verktyg utan föregående meddelande, när som helst och efter eget gottfinnande.
 • Du kan säga upp Din åtkomst till och användning av HPE-verktyg när som helst. Vid en automatisk uppsägning på grund av brott mot villkoren måste Du omedelbart förstöra allt hämtat eller utskrivet material (och alla kopior av detta).
 • Uppsägning av lösningar som har förvärvats genom HPE-verktyg ska styras av andra Avtal (enligt definitionen i avsnittet nedan ”Andra avtal, våra lösningar”) och kommer inte nödvändigtvis att upphöra när användningen av HPE-verktyg avslutas.  Uppsägningen av HPE-verktyg kan dock påverka användarupplevelsen för HPE-lösningar.

Friskrivningar

HPE-VERKTYG TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL" OCH DU ANSVARAR FÖR HELA RISKEN MED ATT ANVÄNDA HPE-VERKTYG NÄR DET GÄLLER DESS KVALITET OCH PRESTANDA.

HPE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER (UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE) NÄR DET GÄLLER HPE-VERKTYG, VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄGANDERÄTT OCH UNDVIKANDE AV INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

DET INNEBÄR ATT HPE INTE GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ATT HPE-VERKTYG KAN ANVÄNDAS PROBLEMFRITT. Utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående lämnar HPE inga garantier om att HPE-verktyg uppfyller era krav eller att webbplatsen ska ha oavbruten tillgänglighet, snabb responstid, vara säker eller felfri eller att fel i HPE-verktyg ska åtgärdas. HPE lämnar inga garantier om de resultat som kan uppnås genom användning av HPE-verktyg eller när det gäller korrektheten eller tillförlitligheten hos uppgifter som inhämtas via HPE-verktyg. Inga rekommendationer eller uppgifter, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, som du inhämtar via HPE-verktyg eller från HPE, dess dotterbolag eller andra anslutna företag, eller från deras leverantörer (eller respektive styrelseledamöter, chefer, anställda eller ombud för sådana organisationer) (sammantaget "HPE-parterna") ska utgöra någon garanti. HPE frånsäger sig allt ansvar för rätt till gottgörelse.

Garantier relaterade till lösningar som har förvärvats genom HPE-verktyg ska regleras av andra Avtal (enligt definitionen i avsnittet nedan ”Andra avtal, våra lösningar”).

Begränsning av skadeståndsansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON AV HPE-PARTERNA VARA ANSVARIG FÖR (A) NÅGRA INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, BESTRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER (B) SKADESTÅND SOM UPPGÅR TILL MER ÄN ETT HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR (100 USD) TOTALT (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM FÖRLORAD INKOMST, FÖRLORAD VINST, SKADAT ANSEENDE, FÖRLORAD TILLGÅNG, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER) SOM UPPKOMMER GENOM ELLER I SAMBAND MED HPE-VERKTYG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTATEN AV ATT ANVÄNDA HPE-VERKTYG) OAVSETT OM SÅDANA SKADOR BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND, LAGSTIFTNING ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSTEORI OCH ÄVEN OM HPE-PARTERNA HAR UPPLYSTS OM (ELLER SKULLE HA KÄNT TILL) MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

EXKLUSIONER OCH BEGRÄNSNINGAR: Inom vissa jurisdiktioner tillåts inte undantag från vissa garantier eller begränsning eller ansvarsbefrielse från vissa skador. Därför gäller vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar av skadeståndsskyldighet eventuellt inte dig. I den utsträckning HPE-parterna, på grund av tillämplig lag inte kan frånsäga sig eventuella underförstådda garantier eller begränsa sitt ansvar ska omfattningen av eller varaktigheten för sådana garantier och beloppet för HPE-partens skadeståndsskyldighet begränsas till det lägsta tillåtna beloppet enligt sådan tillämplig lag.

Ansvarsbegränsning avseende lösningar som har förvärvats genom HPE-verktyg ska regleras av andra Avtal (enligt definitionen i avsnittet nedan ”Andra avtal, våra lösningar”).

Andra avtal, våra lösningar

HPE kan tillhandahålla lösningar såsom hårdvara, fast programvara, infrastruktur som tjänst, applikation som tjänst, plattform som tjänst, programvara, programvara som tjänst, supporttjänster, professionella tjänster och andra lösningar (kollektivt ”HPE-lösningar”) eller åtkomst till HPE-verktyg under Villkoren i ett separat Avtal mellan Dig och HPE ("Annat Avtal"). HPE:s skyldigheter när det gäller HPE-lösningar eller HPE-verktyg som Du får åtkomst till enligt något annat Avtal ska endast regleras genom detta andra Avtal enligt vilket sådan HPE-lösning eller HPE-verktyg tillhandahålls och Villkoren i det här Avtalet ska inte anses ändra Villkoren i något sådant annat Avtal. Vid avvikelser mellan de här villkoren och villkoren i ett annat avtal ska det andra avtalet ha företräde.

HPE kan modifiera HPE-verktyg

HPE förbehåller sig rätten att ändra, dra in eller ta bort HPE-verktyg utan föregående meddelande till Dig. Vi vill dock att du ska vara medveten om följande:

 • HPE kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i HPE-verktygen, materialet eller HPE-lösningarna samt priserna såsom beskrivs i HPE-verktygen.
 • HPE-verktyg kan vara inaktuella och HPE förbinder sig inte att uppdatera HPE-verktyg.
 • Information som publiceras om HPE-verktyg kan avse program eller HPE-lösningar som inte är tillgängliga i Ditt land.

Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala HPE-återförsäljare gällande information om programmen eller HPE-lösningarna som kan vara tillgängliga för Dig via HPE-verktyg.

Dina bidrag till HPE-verktyg

Inom vissa områden i HPE-verktyg (t.ex. diskussionsgrupper, kundomdömen, recensionssidor, grupper och supportforum) har Du möjligheten att bidra med feedback, information, data, text, programvara, musik, ljud, bilder, grafik, videoklipp, meddelanden eller annat material inklusive nya funktioner och förbättringsförfrågningar (varje sådan företeelse kallas ett "användarbidrag"). Du samtycker till att du ensam är ansvarig för alla dina användarbidrag och att alla sådana användarbidrag ska anses vara både icke-konfidentiella och inte upphovsrättsskyddade. Dessutom garanterar HPE inte att Du har möjligheten att via HPE eller tredje part redigera eller ta bort eventuella användarbidrag som du har lämnat in. HPE har heller ingen skyldighet att använda Ditt användarbidrag.

Genom att skicka in användarbidrag intygar du att:

 • Du är minst 13 år gammal;
 • Du äger alla rättigheter till dina användarbidrag (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till ljud-, video-, eller digitalinspelningar samt framträdanden som ingår i dina användarbidrag) eller att du har inhämtat alla nödvändiga rättigheter till dina användarbidrag så att du kan ge HPE rättigheterna till dina användarbidrag enligt beskrivningen i de här villkoren;
 • Du har betalat för och kommer att betala alla licensavgifter, tillståndsavgifter och andra ekonomiska förpliktelser, oavsett slag, som uppkommer genom användning eller kommersiellt utnyttjande av dina användarbidrag;
 • Du är den person som syns och/eller hörs i dina användarbidrag, eller du har inhämtat tillåtelse från varje person (inklusive samtycke från föräldrar eller förmyndare för personer under arton (18) års ålder) som syns och/eller hörs i dina användarbidrag att överlåta rättigheterna till HPE enligt beskrivningen i de här villkoren;
 • Dina användarbidrag inte gör intrång i upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, regler för sociala mediesajter eller eventuella andra lagstadgade eller ideella rättigheter som tillhör tredje part;
 • Du avsäger er frivilligt alla "ideella rättigheter" som du kan ha till ditt användarbidrag;
 • Ingen information i ditt användarbidrag, så vitt du vet, är falsk, vilseledande eller felaktig;
 • Ditt användarbidrag inte bryter mot någon lag (inklusive, men inte begränsat till, lagar om exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller vilseledande reklam);
 • Ditt användarbidrag inte är och inte rimligtvis kan anses vara, ärekränkande, nedsättande, hatiskt, rasistiskt, etniskt, religiöst eller på annat vis vinklat eller stötande, hotfullt eller trakasserande mot någon person, något företag eller någon organisation, vulgärt, pornografiskt, obscent eller att det inte gör intrång på någon annan persons integritet,
 • Du inte har fått eller kommer att få kompensation eller ersättning av någon tredje part för Ditt användarbidrag,
 • Ditt användarbidrag inte innefattar material från en tredjepartswebbplats eller adresser, e-postadresser, kontaktuppgifter eller telefonnummer (med undantag för Dina egna);
 • Ditt användarbidrag inte innehåller några virus, maskar, spionprogram, annonsprogram eller andra potentiellt skadliga program eller filer;
 • Ditt användarbidrag inte innehåller någon information som Du anser vara konfidentiell, skyddad eller personlig.
 • Ditt användarbidrag inte innehåller eller utgör någon oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidsystem eller någon annan form av kundvärvning.

Genom att skicka in ett användarbidrag ger du HPE oåterkalleligt, permanent, överlåtbart, icke exklusivt, fullt betalt, globalt, royaltyfritt tillstånd (som kan upplåtas genom underlicens i flera steg) att:

 • Använda, distribuera, återskapa, modifiera, anpassa, göra härledda verk, publicera, översätta, uppträda offentligt med och offentligt visa ditt användarbidrag (eller bearbetningar av detta) helt eller delvis, i valfritt format eller medium som är känt nu eller som utvecklas i framtiden,
 • Göra, ha gjort, använda, sälja, erbjuda till försäljning och importera Dina användarbidrag (eller någon ändring av dessa), helt eller delvis, för vilket ändamål som helst,
 • Använda (och tillåta andra att använda) Ditt användarbidrag på valfritt sätt och för valfritt syfte (inklusive utan begränsning och kommersiella syften) som HPE efter eget gottfinnande anser lämpligt (inklusive och utan begränsning till, att införliva Ditt användarbidrag eller valfri modifiering av det, helt eller delvis, i valfri teknik, produkt eller tjänst),
 • Visa annonser i anslutning till dina användarbidrag samt att använda dina användarbidrag i marknadsförings- och kampanjsyfte.

HPE kan, men är inte skyldiga att, förhandsgranska användarbidrag eller övervaka områden i HPE-verktyg där användarbidrag kan lämnas in. HPE är inte skyldiga att ge utrymme för, visa eller distribuera eventuella användarbidrag på eller genom HPE-verktyg och kan ta bort eller när som helst avvisa användarbidrag efter eget gottfinnande. HPE ansvarar inte för förlust eller stöld av eller skador av något slag på eventuella användarbidrag. Dessutom godkänner Du att HPE fritt kan skicka Ditt användarbidrag till valfri tredje part utan något krav på konfidentialitet hos mottagaren.

Immateriella rättigheter

HPE respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att Du också gör det. Vi kan, under vissa omständigheter efter eget gottfinnande, avbryta åtkomsten till HPE-verktyg för användare som gör intrång i andras immateriella rättigheter. Om Du tror att Ditt arbete har utsatts för upphovsrättsintrång och/eller varumärkesintrång och visas i HPE-verktyg, ska du meddela Oss om detta genom att följa de rutiner som visas här Påståenden om intrång på HPE-webbplatser.

Våra varumärken

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HEWLETT PACKARD, HPE, Element-logotypen, Hewlett Packard Enterprise-logotypen, HPE-logotypen, Hewlett Packard Labs-logotypen, varianter av de föregående logotyperna (alla HPE-logotyper benämns häri kollektivt som ”Hewlett Packard Enterprise-logotyper”) och andra varumärken som används av HPE är registrerade varumärken som tillhör företaget Hewlett Packard Enterprise och/eller dess filialer.

Element-logotyp

Element-logotyp

Hewlett Packard Enterprise-logotyp

Hewlett Packard Enterprise-logotyp

HPE:s logotyp

HPE:s logotyp

Hewlett Packard Labs logotyp

Hewlett Packard Labs logotyp

Du kan använda Våra varumärken i text för att hänvisa rättvist och exakt till oss och HPE-lösningar, med förbehåll för riktlinjerna nedan.

Hewlett Packard Enterprise-logotyperna är reserverade för användning av Oss och Våra partner samt licensinnehavare som har ett skriftligt avtal med Oss som specifikt godkänner användningen av logotyper. Ingen annan användning av Hewlett Packard Enterprise-logotyper eller stiliserade märken är tillåten.

Du får inte använda Våra varumärken på ett sätt som kan tänkas vilseleda konsumenter gällande Din relation med Oss, Vår sponsring av eller stöd för ditt företag, dina produkter, Dina tjänster eller gällande Dina produkters eller tjänsters ursprung. All användning av Våra varumärken som kan tänkas förvilla eller vilseleda allmänheten är olaglig och uttryckligen förbjuden.

Varumärkesanvändning av auktoriserade partner och licensinnehavare

Om Du har en befintlig relation med Oss ska Du följa de specifika riktlinjerna och villkoren för användning av varumärket som anges i Ditt befintliga Avtal.

Se länken nedan för mer information om du är en Hewlett Packard Enterprise Ready-partner, inklusive varumärkesriktlinjer som är specifika för Ditt Hewlett Packard Enterprise Partner Ready-program. Se varumärkesriktlinjerna för ditt specifika program eller kontakta din Hewlett Packard Enterprise-kontakt om du ingår i ett annat Hewlett Packard Enterprise-partnerprogram.

Partner Ready:  https://partner.hpe.com

Om Ditt befintliga Avtal med Oss medger att Du visar Våra varumärken men inte innehåller specifika riktlinjer för användning av varumärken ska du följa dessa riktlinjer för användning av varumärken.

Om Du har frågor ska Du kontakta den kontoansvariga personen eller en annan HPE-företagskontakt.

HPE:s allmänna varumärkesriktlinjer

Följande allmänna riktlinjer för varumärken är avsedda för användning av företag som är auktoriserade användare av Våra varumärken såsom Våra partner, licensinnehavare, samarbetspartner och auktoriserade återförsäljare enligt befintliga avtal med Oss.

 • Vi använder inte och kräver inte användning av varumärkessymboler, text eller tillkännagivanden tillsammans med Våra varumärken om inget annat skriftligen har överenskommits.
 • Våra varumärken bör presenteras som adjektiv som modifierar generiska substantiv; till exempel: Hewlett Packard Enterprise-servrar, HPE-supporttjänster etc.
 • Använd inte variationer, pluralform eller genitivformer av Våra varumärken.
 • Använd inte Våra varumärken på ett sätt som kan tänkas vilseleda eller förvilla allmänheten gällande ursprunget för varor eller tjänster eller gällande sponsring eller stöd av Hewlett Packard Enterprise.
 • Använd inte våra varumärken för att göra falska uttalanden om oss eller HPE-lösningar.
 • Lägg inte till Våra varumärken till dina varumärken, företagsnamn, produktnamn, tjänstnamn, användarnamn på sociala medier eller domännamn.
 • Anpassa eller imitera inte Hewlett Packard Enterprise-logotyper, utpräglade produktdesign, produktförpackningar, saluföring, reklammaterial, reklamfraser, slagord eller webbplats-layouter.

När Du hänvisar till Oss i formell dokumentation (dvs årliga rapporter och finansiella rapporter) är det fulla juridiska enhetsnamnet Hewlett Packard Enterprise Company att föredra. I andra sammanhang föredras Hewlett Packard Enterprise.

Ytterligare riktlinjer för auktoriserade användare av Hewlett Packard Enterprise-logotypen

Vår föredragna Hewlett Packard Enterprise-logotyp är

För mörka bakgrunder kan vår inverterade logotyp användas

För mörka bakgrunder kan vår inverterade logotyp användas

Vår svartvita logotyp ska användas om fullfärgsutskrift inte är tillgänglig

Använd den omvända logotypen på mörka bakgrunder när reproduktion i full färg inte är tillgänglig

Se till att det tomma utrymmet runt logotypen är lika med minst hälften av själva logotypen. Håll utrymmet fritt från text, grafiska element eller visuella märken

HPE:s logotyp

Minsta storlekar för användning av Hewlett Packard Enterprise-logotypen är 1,25 tum breda för utskrift och 177 pixlar breda för digital användning

Minsta storlekar för användning av Hewlett Packard Enterprise-logotyper är 1,25 tum breda för utskrift och 177 pixlar breda för digital användning

Du får inte:

 • Använda någon av Hewlett Packard Enterprise-logotyperna annat än i enlighet med uttryckligt och skriftligt tillstånd från Oss,
 • Placera Hewlett Packard Enterprise-logotyperna på en komplicerad eller mönstrad bakgrund, applicera reflektioner eller övergångar på Hewlett Packard Enterprise-logotyperna,
 • Behandla Hewlett Packard Enterprise-logotyperna som dimensionella objekt,
 • Ändra formen på Hewlett Packard Enterprise-logotyperna, ändra eller förvränga Hewlett Packard Enterprise-logotyperna, lägga till en nyckelrad i Hewlett Packard Enterprise-logotyperna,
 • Separera bokstavsformerna från resten av en Hewlett Packard Enterprise-logotyp, applicera färg på bokstäverna i en Hewlett Packard Enterprise-logotyp,
 • Konturera Hewlett Packard Enterprise-logotyperna,
 • Ändra färgerna på Hewlett Packard Enterprise-logotyperna, animera Hewlett Packard Enterprise-logotyperna,
 • Placera text inom Hewlett Packard Enterprise-logotyperna eller det tomma utrymmet runt dem,
 • Placera en bild i Hewlett Packard Enterprise-logotyperna;
 • Använd Element-logotypen ensam utan ytterligare uttryckligt och skriftligt tillstånd från Oss.

DE HÄR RIKTLINJERNA KAN REVIDERAS DÅ OCH DÅ UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. DET ÄR DITT ANSVAR ATT REGELBUNDET KONTROLLERA DEN HÄR SIDAN SAMT KONTROLLERA MED LÄMPLIGA HPE-FÖRETAGSKONTAKTER FÖR ATT GARANTERA ATT VÅRA RIKTLINJER FÖR VARUMÄRKESANVÄNDNING FÖLJS.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vi tycker att länkar är praktiska och kan därför erbjuda länkar i HPE-verktyg till tredje parts webbplatser. Om du använder dessa länkar lämnar du HPE-verktyget. HPE är inte skyldigt att granska några tredje parts webbplatser som Du länkar till i HPE-verktyg.  HPE har ingen kontroll över några tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för några tredjepartswebbplatser (eller de produkter, tjänster eller innehåll som är tillgängliga via dem).

HPE förespråkar därför inte och gör inga utfästelser om sådana tredje parts webbplatser eller om någon information, programvara, produkter, tjänster eller annat material som tillhandahålls däri, eller om något resultat som kan uppstå i samband med användning av dessa. Om Du väljer att besöka någon av de tredje parts webbplatser som det länkas till från HPE-verktyg är det helt på Ditt eget ansvar och Du är ansvarig för att följa de sekretesspolicyer och villkor som gäller för dessa tredje parts webbplatser. Dessa Villkor är inte tillämpliga för Din användning av sådana tredje parts webbplatser.

Länkar till HPE-verktyg

Som sagt anser Vi att länkar är praktiska och ger Dig därför tillåtelse att skapa länkar till HPE-verktyg från andra webbplatser. Såvida inget uttryckligt avtal anger något annat måste Du följa följande villkor och alla tillämpliga lagar om du förser någon med en länk till HPE-verktyg:

 • Du får länka till men inte kopiera något material;
 • Du får endast använda och återskapa en Hewlett Packard Enterprise-logotyp eller ett -varumärke om du följer vår Policy för användning av Hewlett Packard Enterprise-varumärken och -logotyper som anges häri.
 • Du får inte skapa en webbläsar- eller rammiljö runt något av materialet;
 • Du får inte antyda att HPE förespråkar eller har någon anslutning till någon sådan webbplats som länkar till HPE-verktyg eller några produkter, tjänster eller innehåll som är tillgängligt via den webbplatsen,
 • Du får inte ge en missvisande bild av din relation med HPE;
 • Du får inte presentera falsk eller vilseledande information om HPE eller HPE-lösningar,
 • Webbplatsen som har länkar till HPE-verktyg får inte innehålla innehåll som kan tolkas som osmakligt, kränkande eller kontroversiellt,
 • Webbplatsen som länkar till HPE-verktyg ska endast innehålla innehåll som är lämpligt för alla åldersgrupper.

 

Amerikanska myndigheters begränsade rättigheter

Eventuellt material som hämtas av eller på uppdrag av USA, dess myndigheter och/eller organ (”amerikanska regeringen”) faller under bestämmelserna i FAR 12.211 – ”Technical Data” och 12.212 – ”Computer Software” eller klausuler som ger HPE motsvarande skydd i DFARS eller andra myndighetsspecifika förordningar.

Global handel samt sanktioner lagar och förordningar

HPE administrerar HPE-verktyg från sina kontor i USA. HPE gör inga utfästelser om att HPE-verktyg är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA. Åtkomst till HPE-verktyg är förbjuden i områden där dess innehåll är olagligt eller begränsat.

Åtkomst till HPE-verktyg utanför USA sker på Ditt eget initiativ och Du ansvarar för att efterleva gällande lagar.

Du samtycker till att följa alla begränsningar och bestämmelser för export och återexport från det amerikanska handelsdepartementet och alla andra amerikanska eller övriga länders myndigheter i samband med din användning av HPE-verktyg och att inte, i strid med några lagar, överföra eller ge tillstånd att överföra något material till ett förbjudet land eller i strid med några lagar. I synnerhet, men utan begränsning till, får Materialet inte, i strid med några lagar, exporteras eller återexporteras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, till (i) länder som är under embargo eller sanktioner eller territorier (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien och Krimhalvön) eller till medborgare och parter från dessa länder, (ii) någon part som deltar i förbjuden spridningsverksamhet eller för all förbjuden eller begränsad slutanvändning eller (iii) alla parter som är föremål för handelssanktioner eller blockeringsåtgärder, inklusive de som anges på någon av listorna över nekade eller begränsade parter som ingår i kontrollistan från amerikanska handelsdepartementet (tillgänglig på http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp) eller Europeiska unionen (EU) (tillgänglig på http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.html). Genom att använda material som är föremål för sådana restriktioner och förordningar, intygar och garanterar Du att Du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller finns med på någon sådan lista.

Skadeersättning

Du förbinder dig att ersätta, försvara och hålla HPE-parterna skadefria från alla anspråk, ansvar, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som sådana parter kan förorsakas som en följd av eller som uppstår genom att Du (eller någon annan person som använder Ditt konto) bryter mot de här villkoren. HPE förbehåller sig rätten att exklusivt hantera försvaret av och kontrollen över alla ärenden som annars gäller skadeersättningskrav på dig, och i sådana fall förbinder du dig att samarbeta med HPEs försvar av sådana anspråk.

Elektronisk kommunikation

När Du besöker HPE-verktyg eller skickar e-post till HPE kommunicerar Du elektroniskt med HPE. Vi kan svara via e-post eller genom att publicera meddelanden i HPE-verktyg. Du samtycker till att alla sådana meddelanden, upplysningar och andra kommunikationer som HPE lämnar till dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska lämnas skriftligt.

Äganderätt

Om inget annat anges i de här Villkoren är allt material och arrangemanget av det i HPE-verktyg vår exklusiva egendom, Copyright © [tillkomstdatum] Hewlett Packard Enterprise Development LP. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i det här avtalet förbehålls. Varje form av återskapande, distribution, modifiering, vidaresändning eller publicering av upphovsrättsskyddat material är strängt förbjuden utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren eller licensgivaren med undantag för de fall där det krävs av eller begränsas av tillämplig lag.

Hela Avtalet för Alla

De här Villkoren, tillsammans med eventuella ytterligare villkor som Du godkänner när Du använder särskilda delar av HPE-verktyg, utgör det hela, exklusiva och slutgiltiga Avtalet mellan Alla i förhållande till föremålet för Avtalet och ersätter alla tidigare Avtal eller förhandlingar mellan Dig och HPE för samma ändamål. HPE-parterna är mottagande tredje part när det gäller de bestämmelserna i de här Villkoren som hänvisar till Dem.

Rådande lagstiftning

De här villkoren regleras av gällande lagar i delstaten Delaware som tillämpas för avtal som har upprättas, ingåtts och utförts helt i Delaware av bofasta i Delaware, oavsett Din verkliga bostads- eller verksamhetsort. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och den amerikanska Uniform Computer Information Transactions Act ska inte gälla för dessa Villkor. Alla tvister som uppstår av eller som gäller de här villkoren eller din användning av HPE-verktyg ska tas upp i de federala domstolarna eller delstatsdomstolarna i Delaware och Du ger härmed oåterkalleligen dessa domstolar exklusiv behörighet i detta syfte.

Övrigt

HPE:s underlåtenhet att utnyttja eller tillämpa rättigheter eller bestämmelser i de här villkoren ska inte utgöra ett avstående av sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i de här villkoren bedöms vara ogiltig av en behörig domstol godtar du dock att domstolen ska sträva efter att verkställa de återstående villkoren. Avsnittsrubrikerna i de här villkoren är endast avsedda för tydlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig verkan. De här villkoren ska förbli giltiga och i kraft oavsett om Du slutar att använda HPE-verktyg. De här villkoren ska tolkas utan tillämpning av någon strikt läsning till fördel för eller emot dig eller HPE. De här villkoren, samt eventuella rättigheter och licenser som tilldelas enligt avtalet, får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av HPE utan begränsning.

Meddelande till konsumenter i Kalifornien

Enligt California Civil Code Section 1789.3 gäller följande meddelande om konsumenträttigheter för användare i Kalifornien: HPE-verktyg tillhandahålls av HPE. Kontakta kundtjänst om Du har frågor eller anmärkningar om HPE-verktyg. Du kan också kontakta Oss genom att skriva Hewlett Packard Enterprise Company, Attn: Legal Department, 11445 Compaq Center West Drive, Houston, TX 77070. Boende i Kalifornien kan kontakta Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via post på adressen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210 ##paragraph_90## (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

HPE kan ändra dessa Användarvillkor

HPE kan emellanåt efter eget gottfinnande komma att ändra de här villkoren (inklusive eventuella andra dokument som det hänvisas eller länkas till från de här villkoren). HPE meddelar sådana ändringar för HPE-verktyg i aktuella fall. Om Du motsätter Dig några sådana ändringar är Din enda möjlighet att sluta använda HPE-verktyg. Fortsatt användning av HPE-verktyg efter att sådana ändringar har meddelats ska utgöra en bekräftelse att Du har uppmärksammat dessa ändringar och godtar att följa villkoren för sådana ändringar. Vissa bestämmelser i dessa Villkor kan ersättas av uttryckligen fastställda rättsliga meddelanden eller villkor på särskilda sidor i HPE-verktyg, och under sådana omständigheter ska det uttryckligen fastställda rättsliga meddelandet eller villkoret anses ingå i de här villkoren och ersätta de bestämmelser i de här villkoren som utpekas som ersatta.

Reviderad april 2021