Villkor för användning

Välkommen till HPE:s webbplats

Välkommen till webbplatsen för Hewlett Packard Enterprise (”HPE” eller ”vår” eller ”vi” eller ”oss”) och tack för att du besöker oss, vi hoppas att du ska uppskatta besöket!

De här användningsvillkoren (”villkoren”) är ett juridiskt avtal mellan Dig och HPE (kollektivt kallat ”alla”) och reglerar din användning av den här webbplatsen samt andra webbplatser under HPE:s kontroll samt all text, data, information, programvara, grafik, logotyper och bilder med mera (allt detta kallar vi ”material”) som HPE och dess dotterbolag och anslutna företag kan göra tillgängligt för dig såväl som alla tjänster som vi kan tillhandahålla via våra webbplatser (som sammantaget kallas ”den här webbplatsen” i de här villkoren).

LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN. ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN INNEBÄR ATT DU HAR BÅDE LÄST OCH GODTAGIT VILLKOREN. DU KAN INTE ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN OM DU INTE GODTAR VILLKOREN.

Använda den här webbplatsen

När du använder den här webbplatsen ansvarar du för att följa villkoren, såväl som all användning av den här webbplatsen via alla konton som du skapar via eller på den här webbplatsen. Vissa material kommer endast att vara tillgängliga för er om ni har ett konto. Du samtycker till att lämna sanna, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter så länge du använder den här webbplatsen. Eftersom det är ditt konto är det du som ansvarar för att införskaffa och underhålla alla utrustningar, tjänster och programvaror som krävs för att få tillgång till och använda den här webbplatsen samt för att betala relaterade kostnader. Det är även ditt ansvar att hålla dina lösenord hemliga. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt lösenord eller annan säkerhetsinformation för den här webbplatsen på något sätt måste du omedelbart meddela oss.

Ibland samlar vi in viss personlig information om dig när du ansluter till eller använder vår webbplats. HPE:s användning av denna information styrs av bestämmelserna i HPEs Integritetspolicy online

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du byter lösenord eller begränsar din åtkomst till den här webbplatsen om vi anser det vara nödvändigt.

Din tillåtelse att använda webbplatsen

Du erbjuds att använda webbplatsen för personligt bruk och i affärssyfte om du har köpt HPEs produkter och tjänster för att använda inom din företagsverksamhet (”tillåtna användningar”).

Vi ger dig härmed en begränsad, personlig, icke exklusiv och icke överförbar licens att använda och visa materialen endast i samband med tillåtna användningar. Din rätt att använda materialen förutsätter att du uppfyller villkoren. Du har inga andra rättigheter på den här webbplatsen eller till något material och du får inte modifiera, redigera, kopiera, återskapa, skapa härledda verk av, bakåtkompilera, ändra, förbättra eller på något sätt exploatera den här webbplatsen eller materialen på något vis.

Om du kopierar någon del av den här webbplatsen under de tillåtna användningarna måste ni bevara samtliga meddelanden om upphovsrätt och äganderätt från HPE som de visas på webbplatsen.

Obehörig användning av den här webbplatsen och policy för godtagbar användning

Vi ger dig tillåtelse till begränsad användning av den här webbplatsen. All annan användning av den här webbplatsen utöver de tillåtna användningarna är förbjuden och utgör därför obehörig användning av den här webbplatsen. Detta beror på att alla rättigheter på denna webbplats och material förblir egendom till HPE, dess dotterbolag eller dess anslutna företag.

Obehörig användning av den här webbplatsen och material kan bryta mot immaterialrätt i USA och andra länder. För att undvika detta har vi gett exempel på handlingar som ska undvikas i vår policy för godtagbar användning som visas här HPE:s policy för acceptabel användning. Du måste följa HPE:s policy för godtagbar användning när du använder den här webbplatsen eller eventuella tjänster som erbjuds från den här webbplatsen.

Avsluta din användning av denna webbplats

Vi eller du kan när som helst avbryta din användning av den här webbplatsen. Din tillgång till den här webbplatsen avslutas automatiskt om du bryter mot något av villkoren. Förtydligande:

 • Om vi inte skriftligt avtalar något annat med dig kan vi avsluta, avbryta eller ändra din registrering på eller tillgång till hela eller delar av den här webbplatsen utan föregående meddelande, när som helst och efter eget gottfinnande.
 • Du kan säga upp din åtkomst till och användning av den här webbplatsen när som helst. Vid en automatisk uppsägning på grund av brott mot villkoren måste du omedelbart förstöra allt hämtat eller utskrivet material (och alla kopior av detta).

Friskrivning

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL" OCH DU ANSVARAR FÖR HELA RISKEN MED ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN NÄR DET GÄLLER DESS KVALITET OCH PRESTANDA.

HPE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER (UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE) NÄR DET GÄLLER DEN HÄR WEBBPLATSEN, VILKET INNEFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄGANDERÄTT OCH UNDVIKANDE AV INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

DET INNEBÄR ATT HPE INTE GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ATT WEBBPLATSEN KAN ANVÄNDAS PROBLEMFRITT. Utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående lämnar HPE inga garantier om att den här webbplatsen uppfyller era krav eller att webbplatsen ska ha oavbruten tillgänglighet, snabb responstid, vara säker eller felfri eller att fel på webbplatsen ska åtgärdas. HPE lämnar inga garantier om de resultat som kan uppnås genom användning av den här webbplatsen eller när det gäller korrektheten eller tillförlitligheten hos uppgifter som inhämtas via den här webbplatsen. Inga rekommendationer eller uppgifter, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, som du inhämtar via den här webbplatsen eller från HPE, dess dotterbolag eller andra anslutna företag, eller från deras leverantörer (eller respektive styrelseledamöter, chefer, anställda eller ombud för sådana organisationer) (sammantaget "HPE-parterna") ska utgöra någon garanti. HPE frånsäger sig allt ansvar för rätt till gottgörelse.

Begränsning av ansvarsfriskrivning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON AV HPE-PARTERNA VARA ANSVARIG FÖR (A) NÅGRA INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, BESTRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER (B) SKADESTÅND SOM UPPGÅR TILL MER ÄN ETT HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR (100 USD) TOTALT (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM FÖRLORAD INKOMST, FÖRLORAD VINST, SKADAT ANSEENDE, FÖRLORAD TILLGÅNG, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER) SOM UPPKOMMER GENOM ELLER I SAMBAND MED DEN HÄR WEBBPLATSEN (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTATEN AV ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN) OAVSETT OM SÅDANA SKADOR BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND, LAGSTIFTNING ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSTEORI OCH ÄVEN OM NÅGON HPE-PART HAR UPPLYSTS OM (ELLER SKULLE HA KÄNT TILL) MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

EXKLUSIONER OCH BEGRÄNSNINGAR: Inom vissa jurisdiktioner tillåts inte undantag från vissa garantier eller begränsning eller ansvarsbefrielse från vissa skador. Därför gäller vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar av skadeståndsskyldighet eventuellt inte dig. I den utsträckning HPE-parterna, på grund av tillämplig lag inte kan frånsäga sig eventuella underförstådda garantier eller begränsa sitt ansvar ska omfattningen av eller varaktigheten för sådana garantier och beloppet för HPE-partens skadeståndsskyldighet begränsas till det lägsta tillåtna beloppet enligt sådan tillämplig lag.

Undantag och begränsningar

Inom vissa jurisdiktioner tillåts inte undantag från vissa garantier eller begränsning eller ansvarsbefrielse från vissa skador. Därför gäller vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar av skadeståndsskyldighet eventuellt inte dig. I den utsträckning som HPE-parterna på grund av tillämplig lag inte kan frånsäga sig eventuella underförstådda garantier eller begränsa sitt ansvar ska omfattningen av och varaktigheten för sådana garantier och omfattningen för HPE-partens skadeståndsskyldighet begränsas till det lägsta tillåtna beloppet enligt sådan tillämplig lag.

Andra avtal: programvara, tjänster eller åtkomst

HPE kan tillhandahålla produkter (såsom maskinvara eller programvara), tjänster (såsom abonnemangstjänster för programvara, underhåll eller reparation av maskinvara eller underhåll, installation eller utbildning för programvara) eller ge åtkomst via den här webbplatsen enligt villkoren i ett separat avtal mellan dig och HPE, som ett licensavtal eller separata försäljningsvillkor och garantivillkor (kallas båda "Andra avtal"). HPE:s skyldigheter när det gäller produkter, tjänster eller åtkomst som du får enligt något annat avtal ska endast regleras genom detta andra avtal enligt vilket sådan produkt, tjänst eller åtkomst ges och villkoren i det här avtalet ska inte anses ändra villkoren i något sådant annat avtal. Vid avvikelser mellan de här villkoren och villkoren i ett annat avtal ska det andra avtalet ha företräde.

Till exempel regleras användningen av all programvara som tillhandahålls för nedladdning från HPE:s webbplatser ("programvara") av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, i förekommande fall, som medföljer eller ingår i programvaran ("licensavtal"). Du har inte rätt att installera programvara som åtföljs av eller inbegriper ett licensavtal såvida du inte har läst igenom och godtagit villkoren i licensavtalet. Om det saknas ett licensavtal regleras din användning av programvaran av de här villkoren.

HPE kan ändra den här webbplatsen

HPE förbehåller sig rätten att ändra, dra in eller ta bort den här webbplatsen utan föregående meddelande. Vi vill dock att du ska vara medveten om följande:

 • HPE kan utan föregående meddelande när som helst införa ändringar på den här webbplatsen, materialet eller i produkterna, tjänsterna och priserna som beskrivs på denna webbplats.
 • Webbplatsen kan vara inaktuell och HPE har inget åtagande att uppdatera den här webbplatsen.
 • Information som publiceras på den här webbplatsen kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i ditt land.

Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala HPE-återförsäljare för information om vilka produkter, program och tjänster som finns tillgängliga för dig via den här webbplatsen.

Information som du har lämnat på den här webbplatsen

Inom vissa områden på den här webbplatsen (t.ex. diskussionsgrupper, kundomdömen, recensionssidor, grupper och supportforum) har du möjlighet att bidra med feedback, information, data, text, programvara, musik, ljud, bilder, grafik, videoklipp, meddelanden eller annat material (varje sådan företeelse kallas ett "användarbidrag"). Du samtycker till att du ensam är ansvarig för alla dina användarbidrag och att alla sådana användarbidrag ska anses vara både icke-konfidentiella och inte upphovsrättsskyddade. Dessutom garanterar HPE inte att du har möjlighet att via HPE eller tredje part redigera eller ta bort eventuella användarbidrag som du har lämnat in.

Genom att skicka in användarbidrag intygar du att:

 • Du är minst 13 år gammal;
 • Du äger alla rättigheter till dina användarbidrag (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till ljud-, video-, eller digitalinspelningar samt framträdanden som ingår i dina användarbidrag) eller att du har inhämtat alla nödvändiga rättigheter till dina användarbidrag så att du kan ge HPE rättigheterna till dina användarbidrag enligt beskrivningen i de här villkoren;
 • Du har betalat för och kommer att betala alla licensavgifter, tillståndsavgifter och andra ekonomiska förpliktelser, oavsett slag, som uppkommer genom användning eller kommersiellt utnyttjande av dina användarbidrag;
 • Du är den person som syns och/eller hörs i dina användarbidrag, eller du har inhämtat tillåtelse från varje person (inklusive samtycke från föräldrar eller förmyndare för personer under arton (18) års ålder) som syns och/eller hörs i dina användarbidrag att överlåta rättigheterna till HPE enligt beskrivningen i de här villkoren;
 • Dina användarbidrag inte gör intrång i upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, regler för sociala mediesajter eller eventuella andra lagstadgade eller ideella rättigheter som tillhör tredje part;
 • Du avsäger er frivilligt alla "ideella rättigheter" som du kan ha till ditt användarbidrag;
 • Ingen information i ditt användarbidrag, så vitt du vet, är falsk, vilseledande eller felaktig;
 • Ditt användarbidrag inte bryter mot någon lag (inklusive, men inte begränsat till, lagar om exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller vilseledande reklam);
 • Ditt användarbidrag inte är och inte rimligtvis kan anses vara, ärekränkande, nedsättande, hatiskt, rasistiskt, etniskt, religiöst eller på annat vis vinklat eller stötande, olagligt hotfullt eller trakasserande mot någon person, något företag eller någon organisation, vulgärt, pornografiskt, obscent eller att det inte gör intrång på någon annan persons integritet;
 • Du inte har fått eller kommer att få kompensation eller ersättning av någon tredje part för att skicka in Ditt användarbidrag;
 • Ditt användarbidrag inte innefattar material från en tredjepartswebbplats eller adresser, e-postadresser, kontaktuppgifter eller telefonnummer (med undantag för Dina egna);
 • Ditt användarbidrag inte innehåller några virus, maskar, spionprogram, annonsprogram eller andra potentiellt skadliga program eller filer;
 • Ditt användarbidrag inte innehåller någon information som Du anser vara konfidentiell, skyddad eller personlig; och
 • Ditt användarbidrag inte innehåller eller utgör någon oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidsystem eller någon annan form av kundvärvning.

Genom att skicka in ett användarbidrag ger du HPE oåterkalleligt, permanent, överlåtbart, icke exklusivt, fullt betalt, globalt, royaltyfritt tillstånd (som kan upplåtas genom underlicens i flera steg) att:

 • Använda, distribuera, återskapa, modifiera, anpassa, publicera, översätta, uppträda offentligt med och offentligt visa ditt användarbidrag (eller bearbetningar av detta) helt eller delvis, i valfritt format eller medium som är känt nu eller som utvecklas i framtiden;
 • Använda (och tillåta andra att använda) ditt användarbidrag på valfritt sätt och för valfritt syfte (inklusive utan begränsning och kommersiella syften) som HPE efter eget gottfinnande anser lämpligt (inklusive utan begränsning att införliva ditt användarbidrag eller valfri modifiering av det, helt eller delvis, i valfri teknik, produkt eller tjänst);
 • Visa annonser i anslutning till dina användarbidrag samt att använda dina användarbidrag i marknadsförings- och kampanjsyfte.

   HPE kan, men är inte skyldiga att, förhandsgranska användarbidrag eller övervaka områden på den här webbplatsen där användarbidrag kan lämnas. HPE är inte skyldiga att ge utrymme för, visa eller distribuera eventuella användarbidrag på eller genom den här webbplatsen och kan ta bort eller när som helst avvisa användarbidrag efter eget gottfinnande. HPE ansvarar inte för förlust eller stöld av eller skador av något slag på eventuella användarbidrag. Dessutom godkänner du att HPE fritt kan skicka ditt användarbidrag till valfri tredje part utan något krav på konfidentialitet hos mottagaren

Immateriella rättigheter

Hewlett Packard Enterprise respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att du också gör det. Vi kan, under vissa omständigheter efter eget gottfinnande, avbryta tjänsten och/eller åtkomsten till den här webbplatsen för användare som gör intrång i andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt arbete har utsatts för upphovsrättsintrång och/eller varumärkesintrång och visas på den här webbplatsen, ska du meddela  oss  om detta genom att följa de rutiner som visas här Påståenden om intrång på HPE- webbplatser.

Hewlett Packard Enterprise-varumärken

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HEWLETT PACKARD, HPE, Element-logotypen, Hewlett Packard Enterprise-logotypen, HPE-logotypen, Hewlett Packard Labs-logotypen, varianter av de föregående logotyperna (alla Hewlett Packard Enterprise-logotyper benämns häri kollektivt som ”Hewlett Packard Enterprise-logotyper”) och andra varumärken som används av Hewlett Packard Enterprise är registrerade varumärken som tillhör företaget Hewlett Packard Enterprise och/eller dess anslutna företag.

Element-logotyp

Element-logotyp

Hewlett Packard Enterprise-logotyp

Hewlett Packard Enterprise-logotyp

HPE:s logotyp

HPE:s logotyp

Hewlett Packard Labs logotyp

Hewlett Packard Labs logotyp

Du får använda Hewlett Packard Enterprise-varumärken i text för att hänvisa på ett rättvist och korrekt sätt till Hewlett Packard Enterprise, dess produkter och dess tjänster enligt riktlinjerna nedan.

Hewlett Packard Enterprise-logotyperna är reserverade för användning av Hewlett Packard Enterprise och de Hewlett Packard Enterprise-partners och licensinnehavare som har ett skriftligt avtal med Hewlett Packard Enterprise som specifikt godkänner användning av logotyper. Ingen annan användning av Hewlett Packard Enterprise-logotyper eller stiliserade märken är tillåten.

Du får inte använda Hewlett Packard Enterprise-varumärken på ett sätt som kan tänkas vilseleda konsumenter gällande din relation med Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Enterprise-sponsring av eller stöd för ditt företag, dina produkter eller dina tjänster eller gällande dina produkters eller tjänsters ursprung. All användning av Hewlett Packard Enterprise-varumärken som kan tänkas förvilla eller vilseleda allmänheten är olaglig och uttryckligen förbjuden.

Varumärkesanvändning av auktoriserade Hewlett Packard Enterprise-partners och licensinnehavare

Om du har en befintlig relation med Hewlett Packard Enterprise ska du följa de specifika riktlinjerna och villkoren för användning av varumärket som anges i ditt skriftliga avtal.

Se länken nedan för mer information om du är en Hewlett Packard Enterprise Ready-partner, inklusive varumärkesriktlinjer som är specifika för ditt Hewlett Packard Enterprise Partner Ready-program.  Se varumärkesriktlinjerna för ditt specifika program eller kontakta din Hewlett Packard Enterprise-kontakt om du ingår i ett annat Hewlett Packard Enterprise-partnerprogram.

Partner Ready:

https://partner.hpe.com

Om ditt befintliga avtal med Hewlett Packard Enterprise medger att du visar Hewlett Packard Enterprise- varumärken  men inte innehåller specifika riktlinjer för användning av varumärken följer du riktlinjerna för användning av varumärken på den här sidan. 

Om du har frågor, kontaktar du den kontoansvariga personen eller en annan företagskontakt hos Hewlett Packard Enterprise.

Allmänna riktlinjer för varumärken gällande Hewlett Packard Enterprise

Följande allmänna riktlinjer för varumärken är avsedda för användning av företag som är auktoriserade användare av Hewlett Packard Enterprise-varumärken såsom Hewlett Packard Enterprise-partners, licensinnehavare, samarbetspartner och auktoriserade återförsäljare enligt avtal med Hewlett Packard Enterprise.

 • Hewlett Packard Enterprise använder inte och kräver inte användning av varumärkessymboler, text eller tillkännagivanden tillsammans med Hewlett Packard Enterprise-varumärken om inget annat skriftligen har överenskommits.
 • Hewlett Packard Enterprise-varumärken bör presenteras som adjektiv som modifierar generiska substantiv; till exempel: Hewlett Packard Enterprise-servrar, HPE-supporttjänster etc.
 • Använd inte variationer, pluralform eller genitivformer av Hewlett Packard Enterprise-varumärken.
 • Använd inte Hewlett Packard Enterprise-varumärken på ett sätt som kan tänkas vilseleda eller förvilla allmänheten gällande ursprunget för varor eller tjänster eller gällande sponsring eller stöd av Hewlett Packard Enterprise.
 • Använd inte Hewlett Packard Enterprise-varumärken för att göra falska uttalanden om Hewlett Packard Enterprise eller dess produkter eller tjänster.
 • Lägg inte till Hewlett Packard Enterprise-varumärken till dina varumärken, företagsnamn, produktnamn, tjänstnamn, användarnamn på sociala medier eller domännamn.
 • Anpassa eller imitera inte Hewlett Packard Enterprise logotyper, utpräglade produktdesign, produktförpackningar, saluföring, reklammaterial, reklamfraser, slagord eller webbplats-layouter.
 • När man hänvisar till Hewlett Packard Enterprise i formell dokumentation (dvs årliga rapporter och finansiella rapporter) är det fulla juridiska enhetsnamnet Hewlett Packard Enterprise Company att föredra. I andra sammanhang föredras Hewlett Packard Enterprise.

Ytterligare riktlinjer för auktoriserade användare av Hewlett Packard Enterprise-logotypen

Vår föredragna Hewlett Packard Enterprise-logotyp är

För mörka bakgrunder kan vår inverterade logotyp användas

För mörka bakgrunder kan vår inverterade logotyp användas

Vår svartvita logotyp ska användas om fullfärgsutskrift inte är tillgänglig

Använd den omvända logotypen på mörka bakgrunder när reproduktion i full färg inte är tillgänglig

Se till att det tomma utrymmet runt logotypen är lika med minst hälften av själva logotypen. Håll utrymmet fritt från text, grafiska element eller visuella märken

HPE:s logotyp

Minsta storlekar för användning av Hewlett Packard Enterprise-logotypen är 1,25 tum breda för utskrift och 177 pixlar breda för digital användning

Du får inte:

 • Använda någon av Hewlett Packard Enterprise-logotyperna (”logotyperna”) annat än i enlighet med uttryckligt och skriftligt tillstånd från Hewlett Packard Enterprise;
 • Placera logotyperna på en komplicerad eller mönstrad bakgrund;
 • Använda reflexeffekter eller gradienter på logotyperna;
 • Behandla logotyperna som ett dimensionellt objekt;
 • Ändra logotypernas form;
 • Ändra eller förvräng logotyperna;
 • Lägga till ett slagord till logotyperna;
 • Separera bokstavsformerna från resten av en logotyp;
 • Färglägga bokstavsformerna inom en logotyp;
 • Konturera logotyperna;
 • Ändra färgerna på logotyperna;
 • Animera logotyperna;
 • Placera text inom logotyperna eller det tomma utrymmet runt dem;
 • Placera en bild inom logotyperna eller
 • Använd element-logotypen ensam utan ytterligare uttryckligt och skriftligt tillstånd från Hewlett Packard Enterprise.

 

DE HÄR RIKTLINJERNA KAN REVIDERAS DÅ OCH DÅ UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-PARTNERS, LICENSINNEHAVARE, SAMARBETSPARTNERS OCH AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ANSVARAR FÖR ATT REGELBUNDET STUDERA DEN HÄR SIDAN SAMT RÅDFRÅGA LÄMPLIGA AFFÄRSKONTAKTER HOS HEWLETT PACKARD ENTERPRISE I SYFTE ATT SÄKERSTÄLLA FORTSATT EFTERLEVNAD AV HEWLETT PACKARD ENTERPRISE:S RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV VARUMÄRKET.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Vi tycker att länkar är praktiska så vi har länkar till tredjepartswebbplatser på den här webbplatsen. Om du använder länkarna lämnar du den här webbplatsen. HPE har inget ansvar för att granska tredjepartswebbplatser som du länkar till från den här webbplatsen, har ingen kontroll över några tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för några tredjepartswebbplatser (eller de produkter, tjänster eller innehåll som är tillgängliga via dem). HPE förespråkar därför inte och gör inga utfästelser om sådana tredjepartswebbplatser eller om någon information, programvara, produkter, tjänster eller annat material som tillhandahålls där, eller om något resultat som kan uppstå i samband med användning av dessa. Om du väljer att gå till någon av de tredjepartswebbplatser som det länkas till från den här webbplatsen är det helt på ditt eget ansvar och du är ansvarig för att följa de sekretesspolicyer och villkor som gäller för dessa tredjepartswebbplatser. Dessa villkor är inte tillämpliga för din användning av sådana tredjepartswebbplatser.

Länkar till den här webbplatsen

Vi har tidigare nämnt att vi anser att länkar är praktiska ger vi dig tillåtelse att skapa länkar till den här webbplatsen från andra webbplatser. Såvida inget uttryckligt avtal anger något annat måste du följa följande villkor och alla tillämpliga lagar om du förser någon med en länk till den här webbplatsen:

 • Du får länka till men inte kopiera något material;
 • Du får endast använda och återskapa en HPE-logotyp eller ett HPE-varumärke om du följer vår policy för användning av varumärken och logotyper som du hittar här.
 • Du får inte skapa en webbläsar- eller rammiljö runt något av materialet;
 • Du får inte antyda att HPE förespråkar eller har någon anslutning till någon sådan webbplats som länkar till den här webbplatsen eller några produkter, tjänster eller innehåll som är tillgängligt via den webbplatsen;
 • Du får inte ge en missvisande bild av din relation med HPE;
 • Du får inte presentera falsk eller vilseledande information om HPE, dess produkter eller dess tjänster;
 • Webbplatser som har länkar till den här webbplatsen får inte innehålla innehåll som kan tolkas som osmakligt, kränkande eller kontroversiellt; och
 • Webbplatsen som länkar till den här webbplatsen ska endast innehålla innehåll som är lämpligt för alla åldersgrupper.

Amerikanska myndigheters begränsade rättigheter

Eventuellt material som hämtas av eller på uppdrag av USA, dess myndigheter och/eller organ (”amerikanska regeringen”) faller under bestämmelserna i FAR 12.211 – ”Technical Data” och 12.212 – ”Computer Software” eller klausuler som ger HPE motsvarande skydd i DFARS eller andra myndighetsspecifika förordningar.

Internationella frågor och exportfrågor

[HPE administrerar den här webbplatsen från sina kontor i Palo Alto i Kalifornien. HPE gör inga utfästelser om att den här webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning utanför USA. Åtkomst till den här webbplatsen är förbjuden i områden där innehållet är olagligt.]

Åtkomst till den här webbplatsen utanför USA sker på ditt eget initiativ och du ansvarar för att uppfylla gällande lagar.

Du samtycker till att följa alla begränsningar och bestämmelser för export och återexport från det amerikanska handelsdepartementet och alla andra amerikanska eller övriga länders myndigheter i samband med din användning av HPE-webbplatser och att inte, i strid med några lagar, överföra eller ge tillstånd att överföra något material till ett förbjudet land eller i strid med några lagar. Framförallt, men utan begränsningar, får materialet inte i strid med några lagar, exporteras eller återexporteras:

Genom att använda material som omfattas av sådana begränsningar och bestämmelser garanterar du att du inte vistas i, är utsatt för kontroll från, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller finns på någon sådan lista.

Skadeersättning

Du förbinder dig att ersätta, försvara och hålla HPE-parterna skadefria från alla anspråk, ansvar, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som sådana parter kan förorsakas som en följd av eller som uppstår genom att du (eller någon annan person som använder ditt konto) bryter mot de här villkoren. HPE förbehåller sig rätten att exklusivt hantera försvaret av och kontrollen över alla ärenden som annars gäller skadeersättningskrav på dig, och i sådana fall förbinder du dig att samarbeta med HPEs försvar av sådana anspråk.

Elektronisk kommunikation

När Du besöker den här webbplatsen eller skickar e-post till HPE kommunicerar du elektroniskt med HPE. Vi kan svara via e-post eller genom att publicera meddelanden på den här webbplatsen. Du samtycker till att alla sådana meddelanden, upplysningar och andra kommunikationer som HPE lämnar till dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska lämnas skriftligt.

Äganderätt

Om inget annat anges i de här villkoren är allt material och arrangemanget av det på den här webbplatsen vår exklusiva egendom, Copyright © [tillkomstdatum] Hewlett Packard Enterprise Development LP. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i det här avtalet förbehålls. Varje form av återskapande, distribution, modifiering, vidaresändning eller publicering av upphovsrättsskyddat material är strängt förbjuden utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren eller licensgivaren med undantag för de fall där det krävs av eller begränsas av tillämplig lag.

Hela avtalet för alla

De här villkoren, tillsammans med eventuella ytterligare villkor som du godkänner när du använder särskilda delar av den här webbplatsen, utgör det hela, exklusiva och slutgiltiga avtalet mellan alla i förhållande till föremålet för avtalet och ersätter alla tidigare avtal eller förhandlingar mellan dig och HPE för samma ändamål. HPE-parterna är mottagande tredje part när det gäller de bestämmelserna i de här villkoren som hänvisar till dem.

Rådande lagstiftning

De här villkoren regleras av gällande lagar i delstaten Kalifornien som tillämpas för avtal som har upprättas, ingåtts och utförts helt i Kalifornien av bofasta i Kalifornien, oavsett din verkliga bostads- eller verksamhetsort. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och den amerikanska Uniform Computer Information Transactions Act ska inte gälla för dessa villkor. Alla tvister som uppstår av eller som gäller de här villkoren eller din användning av den här webbplatsen ska tas upp i de federala domstolarna eller delstatsdomstolarna i Santa Clara County i Kalifornien och du ger härmed oåterkalleligen dessa domstolar exklusiv behörighet i detta syfte.

Övrigt

HPE:s underlåtenhet att utnyttja eller tillämpa rättigheter eller bestämmelser i de här villkoren ska inte utgöra ett avstående av sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i de här villkoren bedöms vara ogiltig av en behörig domstol godtar du dock att domstolen ska sträva efter att ge effekt till HPE:s och dina avsikter enligt bestämmelsen och att övriga bestämmelser i de här villkoren ska förbli giltiga och i kraft. Avsnittsrubrikerna i de här villkoren är endast avsedda för tydlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig verkan. De här villkoren ska förbli giltiga och i kraft oavsett om du slutar att använda den här webbplatsen. De här villkoren ska tolkas utan tillämpning av någon strikt läsning till fördel för eller emot dig eller HPE. De här villkoren, samt eventuella rättigheter och licenser som tilldelas enligt avtalet, får inte överföras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av HPE utan begränsning.

Meddelande till konsumenter i Kalifornien

Enligt California Civil Code Section 1789.3 gäller följande meddelande om konsumenträttigheter för användare i Kalifornien: Denna webbplats tillhandahålls av HPE. Kontakta kundtjänst om Du har frågor eller anmärkningar om den här webbplatsen. Du kan också kontakta oss genom att skriva till Hewlett Packard Enterprise Company, Attn: Legal Department, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304-1185 USA. Boende i Kalifornien kan kontakta Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via post på adressen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210 ##paragraph_90## (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

HPE kan ändra de här användningsvillkoren

HPE kan emellanåt efter eget gottfinnande komma att ändra de här villkoren (inklusive eventuella andra dokument som det hänvisas eller länkas till från de här villkoren). HPE meddelar sådana ändringar på den här webbplatsen i aktuella fall. Om du motsätter dig några sådana ändringar är din enda möjlighet att sluta använda den här webbplatsen. Fortsatt användning av den här webbplatsen efter att sådana ändringar har meddelats ska utgöra en bekräftelse att du uppmärksammat dessa ändringar och godtar att följa villkoren för sådana ändringar. Vissa bestämmelser i de här villkoren kan ersättas av uttryckligen fastställda rättsliga meddelanden eller villkor på särskilda sidor på den här webbplatsen, och under sådana omständigheter ska det uttryckligen fastställda rättsliga meddelandet eller villkoret anses ingå i de här villkoren och ersätta de bestämmelser i de här villkoren som utpekas som ersatta.

 

Reviderad maj 2016