Svar från Hewlett Packard Enterprise gällande COVID-19

19 mars 2020

Ett meddelande från Antonio

19 mars:  Då vi står inför COVID-19 prioriterar HPE de saker som finns inom vår kontroll – att skydda våra teammedlemmar och deras familjer, fokusera på innovation och ansträngningar att stödja våra kunder och svara på utmaningen att stödja samhällen där vi arbetar och lever.  Vår VD Antonio Neri delar med sig av en uppdatering om vad vi gör.

13 mars: Vi vet att COVID-19 berör alla och därför vill vi dela en snabb uppdatering från vår VD Antonio Neri om hur vi hos HPE hanterar denna snabbt utvecklande situation.  Vi bryr oss om våra teammedlemmar, kunder och samarbetspartners och vi vill hålla dem säkra.

För HPE-kunder och samarbetspartners

Medan vi älskar att ha möjligheten att prata med våra kunder bryr vi oss mer om din säkerhet och våra anställdas säkerhet. Därför kommer HPE inte att vara värd eller delta i några evenemang om vi anser att det är osäkert att göra det till och med april 2020.

Då vi är mycket försiktiga har vi fattat beslutet om att avbryta eller skjuta upp de flesta evenemang där HPE är värd, assisterande värd eller sponsor till och med april 2020 över hela världen. Dock med undantag för några få lokala evenemang i områden där det anses vara säkert att vara värd. 

COVID-19 (coronavirus) fortsätter att spridas och har deklarerats som en pandemi av Världshälsoorganisationen. Våra kunders, samarbetspartners och teammedlemmars säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet. Följaktligen har HPE fattat det svåra beslutet att avbryta alla Discover More för resten av 2020. Som det ser ut nu kommer HPE Discover 2020 att äga rum såsom planerat i Las Vegas, 23–25 juni 2020.

Hos HPE har vi ett åtagande att stärka de samhällen där vi bor och arbetar och det är vårt ansvar att reducera spridningen av Coronavirus. Vi kommer att fortsätta att övervaka situationen noga och följa råd från folkhälsomyndigheter, inklusive WHO och Centers for Disease Control i USA.

Samtidigt som vi avbryter alla nuvarande planerade Discover More 2020 förblir HPE optimistisk för att vi kommer att kunna planera om några Discover More-evenemang senare under året. Vi undersöker också konvertering till virtuella format som ger de mest engagerande och informativa upplevelserna för alla deltagare.

Fortsätt att besöka denna webbplats då och då och via kommunikationskanaler såsom sociala medier och e-post under de kommande månaderna för uppdateringar från HPE.

För HPE-anställda

Våra team för miljö, hälsa och säkerhet (EHS), global säkerhet och global fastigheter (GRE) övervakar händelser inklusive vägledning som ges av folkhälsomyndigheter runt om i världen.
 
I förekommande fall kommer de att vidta ytterligare hälso- och säkerhetsåtgärder på våra kontor baserat på vetenskaplig forskning och den mest uppdaterade vägledningen från experter inom folkhälsoområdet. Dessa kan inkludera:

  • Fjärrarbete/arbete hemifrån
  • Förändrade/utspridda kontorstider
  • Förbättrad rengöring/sterilisering
  • Använda masker
  • Slutgiltiga procedurer om mår dåligt
  • Tillfälliga begränsningar gällande besökare eller personliga möten


Om åtgärder som dessa antas för dig/din arbetsplats kommer du att ta emot ett meddelande från din lokala personalavdelning eller team för globala fastigheter.
 
Om du reser till en kund/samarbetspartner i arbetet bör du vara noga med att följa alla försiktighetsåtgärder som de har vidtagit på deras arbetsplats. Och kom ihåg att inte besöka en kund eller samarbetspartners arbetsplats om du mår dåligt, har rest till ett problemområde eller har varit i nära kontakt med någon som har blivit utsatt under de senaste 14 dagarna.
 
Kontakta din chef om du känner oro gällande en arbetsplats du besöker.