AI-resan – från praktisk till transformativ, interaktivt tekniskt faktablad för företag

(PDF 2073 KB)

Genom att intervjua nästan 2 500 företagsledare försöker detta forskningsdokument hjälpa läsarna att navigera i det föränderliga AI-landskapet för att identifiera var de befinner sig i den typiska AI-resan och erbjuda ett ramverk för att hjälpa dem att förverkliga sina AI-strategier.