Przyszłość bez ryzyka - studium przypadku Western Canada Lottery Corporation (WCLC)

Organizacja Western Canada Lottery Corporation zbudowała prywatną chmurę konsumpcyjną w celu zapewnienia przewidywalnego modelu kosztów, który poprawia doświadczenia graczy, generuje oszczędności i zwiększa przychody.
Język:

Przyszłość bez ryzyka - studium przypadku Western Canada Lottery Corporation (WCLC)

Przyszłość bez ryzyka - studium przypadku Western Canada Lottery Corporation (WCLC) thumbnail
Download pdf