Ett nytt sätt att förflytta last från fartyg till land – fallstudie om Patrick Terminals

Läs om hur Patrick Terminals nyttjar molntjänster för att utföra autonoma terminalåtgärder, förbättra kundtjänsten och driva en effektiv och flexibel verksamhet.
Språk: