Ocena korzyści finansowych wynikających z zastosowania rozwiązania HPE Nimble Storage z technologią HPE InfoSight

Badanie ilościowe mające na celu ocenę pozytywnego wpływu adaptacyjnych macierzy pamięci masowej HPE Nimble Storage All Flash i HPE Nimble Storage Adaptive Flash z technologią HPE InfoSight na środowiska klientów.
Język:

Ocena korzyści finansowych wynikających z zastosowania rozwiązania HPE Nimble Storage z technologią HPE InfoSight

Ocena korzyści finansowych wynikających z zastosowania rozwiązania HPE Nimble Storage z technologią HPE InfoSight thumbnail
Download pdf