RECOMMENDED FOR YOU
Application-aware management for vSphere environments
Application-aware management for vSphere environments
As the next-generation integration and management framework for vSphere, HPE VVols is a new, application-centric paradigm. See how IDC says the top four benefits of VVols help solve major management challenges for virtual storage.
Read the spotlight
RECOMMENDED FOR YOU
Application-aware management for vSphere environments
Application-aware management for vSphere environments
As the next-generation integration and management framework for vSphere, HPE VVols is a new, application-centric paradigm. See how IDC says the top four benefits of VVols help solve major management challenges for virtual storage.
Read the spotlight
RECOMMENDED FOR YOU
Application-aware management for vSphere environments
Application-aware management for vSphere environments
As the next-generation integration and management framework for vSphere, HPE VVols is a new, application-centric paradigm. See how IDC says the top four benefits of VVols help solve major management challenges for virtual storage.
Read the spotlight

Wykorzystaj w pełni zalety wirtualizacji serwerów

Uzupełnij środowisko wirtualizacji serwerów o właściwą platformę pamięci masowej, a zwiększysz dynamikę, niezawodność i skalowalność swoich aplikacji poziomu 1 oraz aplikacji o krytycznym znaczeniu. HPE umożliwia wybór między konwergentnymi lub definiowanymi programowo systemami pamięci masowej.

+ pokaż więcej

Niezawodna wirtualizacja serwerów

Zwiększ wartość dodaną swoich projektów wirtualizacji serwerów. Platforma pamięci masowej HPE optymalizuje gęstość upakowania maszyn wirtualnych i działanie zasobów pamięci masowej oraz usprawnia administrowanie dzięki nowoczesnym architekturom zaprojektowanym specjalnie pod kątem wirtualizacji i rozwiązaniom dla środowisk wirtualnych o dowolnej wielkości.

Wydajność na dużą skalę

Stabilna wydajność i bezproblemowa obsługa zdarzeń mieszania operacji we/wy (I/O blender) w środowisku VMware.

Wysoka dostępność

Proste w obsłudze, niezawodne i automatyczne kompleksowe przywracanie funkcjonalności po awarii.

Większa wydajność

Eliminacja nadmiernego przydzielania zasobów, automatyczne odzyskiwanie przestrzeni dyskowej, zmniejszanie zapotrzebowania na pojemność i minimalizowanie strat. 

Prostsze zarządzanie

Ułatwienie pracy administratorowi systemu pamięci masowej oraz poprawa efektywności w codziennych operacjach.

Prostsze zarządzanie

Ułatwienie pracy administratorowi systemu pamięci masowej oraz poprawa efektywności w codziennych operacjach.

HPE uzyskuje przełomową inteligencję pamięci masowej

Przestawiamy system pamięci masowej wsparty sztuczną inteligencją, który obecnie nie tylko sam myśli, ale również samodzielnie działa, ogromnie przyspieszając pracę. Rozwiązanie jest dostępne jako usługa.

Produkty pamięci masowej do wirtualizacji