HPE Recovery Manager Central — broszura
HPE Recovery Manager Central — broszura
Dowiedz się, jak można połączyć prawie natychmiastową, nieinwazyjną dostępność lokalnych i zdalnych migawek oraz replikację z niezawodnym odzyskiwaniem i rentownym utrzymanie kopii zapasowych. HPE Recovery Manager Central zapewnia uwzględniającą aplikacje ochronę danych zintegrowaną z pamięcią typu flash dzięki innowacyjnej, nowoczesnej architekturze.
Pobierz broszurę

Oprogramowanie RMC rozwiązuje problemy z ochroną danych

Połączenie zalet kopii zapasowych i migawek w zarządzanym z poziomu aplikacji rozwiązaniu ochrony danych zintegrowanym z pamięcią masową. HPE Recovery Manager Central (RMC) udostępnia bazujące na migawkach rozwiązania do zarządzania kopiami zapasowymi, zapewniające szybką, prostą i opłacalną ochronę danych od brzegu do chmury.

 • 23X
  szybsze kopie zapasowe

  Szybsze procesy tworzenia kopii zapasowych

 • 15X
  szybsze przywracanie

  Szybka i łatwa zmiana przeznaczenia danych
   

 • 20X
  niższe koszty utrzymania chmury

  Mniejsze wydatki na rozwój chmury

INNOWACJE
Zyskaj zintegrowaną ochronę danych przeznaczoną dla chmury

Wykorzystaj oprogramowanie HPE Recovery Manager Central do skutecznej ochrony inteligentnych macierzy typu all flash w rozwiązaniach HPE PrimeraHPE Nimble Storage — w chmurze z aplikacją HPE Cloud Volumes Backup lub na miejscu z urządzeniami do tworzenia kopii zapasowych HPE StoreOnce. Wykorzystaj migawki o wysokiej wydajności i elastyczne opcje kopii zapasowych do zapewnienia ochrony aplikacji klasy biznesowej i mobilności danych charakterystycznej dla chmury — wszystko przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i złożoności.

Zyskaj zintegrowaną ochronę danych przeznaczoną dla chmury

Wykorzystaj oprogramowanie HPE Recovery Manager Central do skutecznej ochrony inteligentnych macierzy typu all flash w rozwiązaniach HPE PrimeraHPE Nimble Storage — w chmurze z aplikacją HPE Cloud Volumes Backup lub na miejscu z urządzeniami do tworzenia kopii zapasowych HPE StoreOnce. Wykorzystaj migawki o wysokiej wydajności i elastyczne opcje kopii zapasowych do zapewnienia ochrony aplikacji klasy biznesowej i mobilności danych charakterystycznej dla chmury — wszystko przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i złożoności.

Zyskaj ochronę macierzy HPE o prędkości napędu flash
Lepiej wykorzystaj tworzenie kopii zapasowych
Zmniejszenie ryzyka dzięki centrum przetwarzania danych typu all flash
Większa wydajność ochrony danych
Prostsze przenoszenie danych
Zyskaj ochronę macierzy HPE o prędkości napędu flash
Zyskaj ochronę macierzy HPE o prędkości napędu flash

Realizacja umów SLA za pomocą szybkiej, wydajnej i niezawodnej ochrony pamięci masowej HPE Nimble StorageHPE Primera.

Przeczytaj broszurę
Lepiej wykorzystaj tworzenie kopii zapasowych
Lepiej wykorzystaj tworzenie kopii zapasowych

Zmień tworzenie kopii zapasowych z reaktywnego zabezpieczenia w proaktywną usługę o wartości dodanej.

Przeczytaj wprowadzenie do rozwiązania
Zmniejszenie ryzyka dzięki centrum przetwarzania danych typu all flash
Zmniejszenie ryzyka dzięki centrum przetwarzania danych typu all flash

Migawki wspomagane przez pamięć typu all flash umożliwiają odzyskiwanie danych w trybie online, bez zakłócania pracy.

Większa wydajność ochrony danych
Większa wydajność ochrony danych

Przyspiesz tworzenie kopii zapasowych 23-krotnieW%20por%C3%B3wnaniu%20z%26nbsp%3Btradycyjnymi%20%C5%9Brodowiskami%20kopii%20zapasowych i przywracanie 15-krotnieW%20por%C3%B3wnaniu%20z%26nbsp%3Btradycyjnymi%20%C5%9Brodowiskami%20kopii%20zapasowych oraz 20-krotnie zmniejsz koszty chmury.Przy%20za%C5%82o%C5%BCeniu%20wsp%C3%B3%C5%82czynnika%20deduplikacji%20wynosz%C4%85cego%2020%3A1%20wzgl%C4%99dem%20kopii%20zapasowej%20ze%26nbsp%3Bzduplikowanymi%20danymi

Prostsze przenoszenie danych
Prostsze przenoszenie danych

Wykorzystaj funkcję Peer Copy w oprogramowaniu RMC do dwukierunkowej replikacji woluminów danych między macierzami HPE Nimble Storage i HPE Primera, eliminując potrzebę stosowania narzędzi specyficznych dla hosta lub hipernadzorcy czy też kosztownych urządzeń sieciowych.

Obejrzyj film
Zyskaj prostotę chmury na potrzeby kopii zapasowych

Twórz kopie zapasowe podstawowej macierzy pamięci HPE do chmury w czasie krótszym niż pięć minut, ciesząc się elastycznością przywracania lokalnego lub w chmurze publicznej bez konieczności zmieniania istniejących zasad lub procesów zarządzania kopiami zapasowymi. Oprogramowanie RMC obejmuje wszystko: lokalne migawki i replikację między macierzami lokalnymi i tworzy kopie zapasowe w HPE Cloud Volumes Backup — szybkiej, prostej usłudze kopii zapasowej w chmurze, zapewniającej usługi ochrony danych na żądanie i przewidywalne rozliczenia w modelu płatności zależnych od bieżącego wykorzystania.

Bezproblemowa integracja z istniejącymi procesami

Wykorzystaj istniejącego niezależnego dostawcę oprogramowania lub aplikację do zarządzania kopiami zapasowymi i spraw, aby procesy tworzenia i przywracania kopii były proste, łatwe i szybkie. Recovery Manager Central integruje się z maszynami wirtualnymi VMware vSphere oraz bazami danych Microsoft SQL Server, Oracle i SAP HANA, aby umożliwić wykonywanie zgodnych z aplikacjami migawek krytycznych procesów — RMC może także wykonywać migawki w przypadku awarii danych dowolnej aplikacji lub systemu plików w rozwiązaniach HPE Primera i HPE Nimble Storage.

Rozwiń ochronę danych z RMC

Zyskaj zintegrowaną z pamięcią Flash ochronę danych i prostotę charakterystyczną dla chmury dzięki HPE Recovery Manager Central.

Szybkie, efektywne, proste i niezawodne.

Szybkie, niezakłócające pracy tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w trybie online

 • Oprogramowanie HPE RMC eliminuje okno tworzenia kopii zapasowych i umożliwia szybkie odzyskiwanie danych w trybie online z setek szybkich, niezakłócających pracy, zgodnych z aplikacjami migawek.
 • Takie rozwiązanie ogranicza wpływ tworzenia kopii zapasowych na aplikacje, poprawiając wydajność wdrożenia macierzy HPE Primera i HPE Nimble Storage.

Ochrona obciążeń roboczych z szybkością technologii flash

 • Program HPE RMC Express Protect pozwala osiągnąć wymaganą umowami SLA wydajność aplikacji działających w technologii flash.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych migawek z macierzy HPE Primera i HPE Nimble Storage na urządzeniu HPE StoreOnce (fizycznym lub wirtualnym) lub w HPE Cloud Volumes Backup, niezależnej od oprogramowania serwera pamięci masowej, pozwala 23-krotnie przyspieszyć tworzenie kopii zapasowych i 15-krotnie przyspieszyć przywracanie danych w porównaniu z tradycyjnymi metodami.Na%20podstawie%20wewn%C4%99trznych%20test%C3%B3w%20HPE%20przeprowadzonych%20w%26nbsp%3Bmaju%202016%20roku%2C%20polegaj%C4%85cych%20na%20por%C3%B3wnaniu%20wydajno%C5%9Bci%20tworzenia%20kopii%20zapasowych%20w%26nbsp%3Boprogramowaniu%20HPE%20Recovery%20Manager%20Central%20z%26nbsp%3Btradycyjnym%20oprogramowaniem%20do%20tworzenia%20kopii%20zapasowych%20firm%20innych%20ni%C5%BC%20HPE

Prosta i skuteczna ochrona danych

 • Oprogramowanie HPE RMC upraszcza architekturę tworzenia kopii zapasowych wymaganą do ochrony aplikacji.
 • Wszystkie kopie zapasowe są poddawane deduplikacji za pomocą technologii HPE StoreOnce Deduplication, co 20-krotnie zmniejsza wymaganą pojemność pamięci masowej na kopie zapasowe.W%20por%C3%B3wnaniu%20z%26nbsp%3Bkopi%C4%85%20zapasow%C4%85%20bez%20zduplikowanych%20danych

Praktyczne wykorzystanie danych z kopii zapasowych

 • Zarządzanie migawkami zintegrowane z pamięcią masową HPE Primera i HPE Nimble Storage rozwiązuje problemy związane z szybkim wzrostem ilości danych i ręcznym rozmieszczaniem danych dzięki szybkiemu, zautomatyzowanemu, niewpływającemu na wydajność dostępowi do danych na potrzeby ich odzyskiwania, analityki oraz tworzenia aplikacji.
 • Pozwól użytkownikom na tworzenie kopii zapasowych z macierzy lokalnych HPE Primera oraz HPE Nimble Storage do HPE Cloud Volumes Backup — z zachowaniem elastyczności przywracania lokalnie lub w chmurze.

Ochrona danych zarządzana przez aplikacje

 • Dzięki ochronie zintegrowanej z aplikacjami można zarządzać migawkami zgodnymi z aplikacjami, tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem danych bezpośrednio z poziomu preferowanego interfejsu natywnego.
 • Oprogramowanie HPE RMC umożliwia również tworzenie kopii zapasowych i migawek na wypadek awarii aplikacji działających na macierzach HPE Primera i HPE Nimble Storage.

Samowystarczalne, całkowicie niezależne kopie zapasowe

 • Kopie zapasowe przechowywane na urządzeniu HPE StoreOnce są samowystarczalnymi, całkowicie niezależnymi woluminami.
 • Za pomocą oprogramowania HPE RMC można je przywracać do oryginalnej lub innej macierzy HPE Primera czy HPE Nimble Storage w razie awarii lub wystąpienia problemów fizycznych w produkcyjnym środowisku pamięci masowej.