Przyspieszenie większe niż w technologii all flash

Technologia all flash była ewolucją, która przyniosła znaczny wzrost wydajności w przypadku współdzielonej pamięci masowej. Jednak potrzeba uzyskania większej ilości informacji biznesowych i szybszego reagowania na potrzeby klientów pokonuje ograniczenia pamięci masowej typu all flash. Przewidywalne, znikome opóźnienie bez względu na skalę wymaga opracowania na nowo pamięci masowej dla przedsiębiorstw, wyzwalającej kolejną generację innowacji.

 

+ pokaż więcej

Nastała epoka pamięci

HPE Memory-Driven Flash to pierwsza pamięć masowa dla przedsiębiorstw oferująca niesamowitą prędkość. Dostępna dla najbardziej inteligentnej pamięci masowej oferowanej przez HP.%3Ca%20href%3D%22%2Fpl%2Fpl%2Fcollaterals%2Fcollateral.a00058506.HPE-storage-substantiation-claim-substantiation.html%3Frpv%3Dcpf%26amp%3BparentPage%3D%2Fpl%2Fpl%2Fproducts%2Fstorage%2Fhpe-memory-driven-flash.html%22%20data-analytics-uaid%3D%227a2bbb08-eef4-4cca-878f-5bde7a12ed4b%22%20data-analytics-assetgated%3D%22false%22%20data-analytics-action%3D%22resource-click%22%20data-analytics-pub-id%3D%22a00058506eee%22%20data-analytics-assetname%3D%22HPE%20storage%20substantiation%20claim%20substantiation%22%20data-analytics-assettype%3D%22claim%20substantiation%22%20data-analytics-assetid%3D%22a00058506eee%22%20data-analytics-region-id%3D%22footnote_tip%7Clink_click%22%3EPrzedstawienie%20warto%C5%9Bci%20pami%C4%99ci%20HPE%3C%2Fa%3E HPE Memory-Driven Flash łączy inteligencję oprogramowania, pamięć SCM i pamięć nieulotną NVMe, aby zapewnić dotychczas niespotykaną wydajność aplikacji, i prędkość nawet o 50% większą niż w przypadku macierzy typu all flash z dyskami SSD NVMe.Na%20podstawie%20wewn%C4%99trznych%20test%C3%B3w%20HPE%203PAR%20w%26nbsp%3Bpor%C3%B3wnaniu%20z%26nbsp%3Bopublikowanymi%20warto%C5%9Bciami%20op%C3%B3%C5%BAnie%C5%84%20pami%C4%99ci%20Dell%20PowerMax%20na%20dzie%C5%84%2026%20listopada%202018%20roku.

Przełomowa wydajność aplikacji

Inteligencja wbudowana w HPE 3PARHPE Nimble Storage powoduje samooptymalizację nośników systemu pamięci Intel Optane pod kątem szybkiego odczytu macierzy typu all flash i sprawia, że niewielki ułamek pamięci pojawia się jako 100% całkowitej pamięci masowej.

Niezrównana przewidywalność

HPE Memory-Driven Flash, idealnie pełniąca rolę współdzielonej pamięci masowej, zapewnia obsługę wszystkich obciążeń o znaczeniu krytycznym z najmniejszymi opóźnieniami wynoszącymi średnio poniżej 200 us i prawie 100% wykonanie operacji we/wy w ciągu 300 us.

Najłatwiejsza modernizacja w historii

Klienci posiadający aktualnie pamięci masowe HPE 3PARHPE Nimble Storage mogą skorzystać z szybkości pamięci dzięki bezproblemowej modernizacji do HPE Memory-Driven Flash bez konieczności wymiany nośnika, migracji danych czy podejmowania dodatkowego ryzyka.Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20dla%203PAR%20w%26nbsp%3Bgrudniu%202018%26nbsp%3Br.%20i%26nbsp%3Bplanowana%20dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20dla%20HPE%20Nimble%20Storage%20w%26nbsp%3Bpo%C5%82owie%202019%26nbsp%3Br.

HPE prowadzi do przyszłości opartej na pamięci

Technologia Memory-Driven Flash jest największym przełomem w dziedzinie pamięci masowej od 25 lat i stanowi początek zmian w branży i przejścia do nowej kategorii pamięci masowej. Wiodąca rola HPE daje mandat do burzenia paradygmatów architektury i sprawia, że w praktyce każdy może skorzystać z pamięci o wyjątkowej szybkość. HPE Memory-Driven Flash opracowano w oparciu o HPE 3PAR i HPE Nimble Storage, które z łatwością dostosowują się do nowych technologii pamięci masowej, które zawsze pozostają nowoczesne.

Zasoby HPE Memory-Driven Flash