PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD DANYCH

Wykorzystanie potencjału danych pozwala budować innowacyjne usługi publiczne oparte na realnych potrzebach mieszkańców. Firma HPE umożliwia cyfrową transformację w sektorze publicznym poprzez otwarte technologie i lokalne partnerstwa. W ten sposób sprzyja rozwojowi gospodarczemu, poprawia jakość życia i pozwala budować zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.

+ pokaż więcej
Dla konkurencyjnych gospodarek

Stworzenie bezpiecznej struktury, która sprzyja innowacyjności wspomaganej danymi i nowym modelom biznesowym, pozwala krajom UE przyciągać uzdolnionych pracowników i zwiększać PKB.

Dla dobra obywateli

Sprawne wykorzystanie danych i wyciąganie wniosków analitycznych prowadzi do innowacyjności usług dla obywateli, bardziej przewidywalnych kosztów IT i niższych nakładów kapitałowych.

Dla zrównoważonego rozwoju

Zwiększenie potencjału danych przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i maksymalizacji okresu eksploatacji technologii daje sektorowi publicznemu możliwość budowania zrównoważonej przyszłości dla obywateli.

Przyszłościowe rozwiązania

HPE stawia sobie za cel unowocześnianie i przekształcanie sposobu działania organizacji, aby zapewnić postęp i zwiększyć dostęp do innowacji mających pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa.

HPE mówi o sektorze publicznym i transformacji cyfrowej

Przodownictwo w tworzeniu bardziej zrównoważonych gospodarek i społeczeństw sprzyjających integracji dzięki zdecentralizowanym danym

Postęp techniczny i wzrost zainteresowania zrównoważoną transformacją oznaczają, że nadchodzi czas zmian. Decentralizacja danych i odejście od tradycyjnych modeli pozwala na większą suwerenność i lepszą ochronę danych, co sprzyja rozwojowi na całym świecie. Jeśli zostanie to przeprowadzone prawidłowo, możemy zapewnić dobrobyt i postęp społeczny na niespotykanym dotychczas poziomie, wyrównując szanse dla wszystkich.

Wykorzystanie danych przyniesie postęp w naszych systemach finansowych i usługach dla społeczeństwa, ale jak przygotujemy się na zmianę?

Obejrzyj film

Deklaracja HPE dla sektora publicznego

Dowiedz się, co nas motywuje do zaangażowania na rzecz rozwoju społeczeństwa poprzez dostępność technologii. Przeczytaj deklarację HPE i dowiedz się, jakie jakie są nasze zobowiązania co transformacji cyfrowej w sektorze publicznym.

Przeczytaj deklarację HPE
Administracja rządowa

HPE oferuje strategiczne usługi doradcze i wdrożeniowe, aby pomóc jednostkom administracji centralnej w bardziej efektywnym wykorzystaniu danych i planowaniu zasobów, umożliwiając projektowanie usług w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

Samorządy lokalne i władze miejskie

HPE wspiera samorządy lokalne i władze miejskie poprzez otwarte technologie i lokalne partnerstwa, pomagając przekształcić odosobnione usługi cyfrowe w połączone centra.

Opieka zdrowotna

HPE współpracuje z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w celu transformacji ich możliwości w zakresie wykorzystania danych i wprowadzania innowacji, które przyspieszają badania, zwiększają wydajność i mają pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów.

Bezpieczeństwo publiczne

Dostęp do danych umożliwia policji, straży pożarnej, straży granicznej i innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne bardziej efektywne działanie i spełnianie potrzeb obywateli.

Obronność

Innowacyjność wspomagana danymi umożliwia agencjom wywiadowczym, siłom zbrojnym oraz państwowym i prywatnym organizacjom obrony cywilnej bardziej efektywne planowanie zasobów, podejmowanie krytycznych decyzji i optymalizację działań.

Więcej rozwiązań

HPE oferuje również usługi doradztwa strategicznego, rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania, które pozwalają wykorzystać potencjał danych i innowacyjność w edukacji, szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych oraz transporcie/infrastrukturze. Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

HPE GreenLake oferuje zalety chmury sektorowi publicznemu

Uzyskaj zalety chmury bez względu na lokalizację aplikacji i danych. Scentralizuj swoje operacje i wprowadź innowacje dzięki HPE GreenLake.

Sukces w działaniu
Holenderski Instytut Badań nad Rakiem

Przyspieszenie badań ratujących życie w holenderskim instytucie onkologicznym

Wysoce elastyczna, wysokowydajna infrastruktura IT HPE znacznie poprawiła wydajność klinicystów i projektów badawczych w Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL).

Wyzwanie

Zbuduj infrastrukturę IT, która zarówno chroni prywatność danych medycznych i osobowych pacjentów klinicznych, jak i umożliwia naukowcom wymianę danych. 

Rozwiązanie

Firma NKI zbudowała definiowane programowo centrum danych w oparciu o infrastrukturę HPE zwirtualizowaną za pomocą VMware® w celu stworzenia oddzielnych i łatwo zarządzanych środowisk komputerowych.

„Wysoka wydajność, jaką możemy osiągnąć w klastrze HPE, oznacza, że naukowcy mogą szybciej przetwarzać zadania i szybciej osiągać swoje cele”.

Mark Platte, architekt IT, Holenderski Instytut Badań nad Rakiem

Wynik

  • Czas wykonywania zadań wsadowych skrócony z 1 godziny do 10 minut
  • 2000 dostarczonych wirtualnych pulpitów, dzięki którym lekarze mogli skupić się na opiece nad pacjentami
  • Stworzona uniwersalna platforma do poszukiwania nowych hipotez badawczych
Powiązane analizy przypadków

Powiązane materiały