IoT — Internet rzeczy dostarcza pożytecznych wniosków analitycznych

Szybkie rozpowszechnianie się urządzeń umożliwia szybsze uzyskiwanie wniosków analitycznych przez połączenie jeszcze niepołączonych zasobów. Rozwiązania HPE w dziedzinie Internetu rzeczy (IoT) oferują nowe sposoby na poprawę wydajności, przyciąganie klientów i pozyskiwanie nowych źródeł przychodów dzięki lepszym wnioskom analitycznym uzyskiwanym na inteligentnym brzegu sieci.

+ pokaż więcej

Poprawa efektywności dzięki rozwiązaniom Internetu rzeczy (IoT)

Redukcja przestojów w produkcji i ryzyka operacyjnego. Rozwiązania przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) umożliwiają gromadzenie i analizowanie danych pozyskiwanych od połączonych z siecią zasobów, ludzi i miejsc, czego efektem są konkretne wnioski analityczne w środowisku przemysłowym.

Połączenie nowych i istniejących urządzeń

Połącz z siecią urządzenia obsługujące różne protokoły i standardy, scalaj strumienie danych i optymalizuj pozyskane dane pod kątem trafności i kontekstu.

Ochrona urządzeń i danych

Wdrażając rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, możesz lepiej chronić dane przechowywane i przesyłane, stosować szczegółowe mechanizmy kontroli dostępu i monitorować sieć pod kątem szkodliwych działań.

Uzyskiwanie wymownych wniosków analitycznych

Podejmij działanie, aby zwiększyć zainteresowanie klientów, usprawnić niedomagające procesy i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Transformacja cyfrowa poprzez rozwiązania IoT

Dowiedz się, jak usprawnić działalność przemysłową, ulepszyć miejsca pracy przedsiębiorstwa i połączyć urządzenia w różnych obszarach.

Transformacja cyfrowa poprzez rozwiązania IoT

Dowiedz się, jak usprawnić działalność przemysłową, ulepszyć miejsca pracy przedsiębiorstwa i połączyć urządzenia w różnych obszarach.

Rozwiązania IoT

Dzięki rozwiązaniom, które ułatwią Ci przeprowadzenie transformacji przedsiębiorstwa w przyszłościową organizację wykorzystującą IoT, uzyskasz możliwość szybszego podejmowania działań w odpowiedzi na nowe wnioski analityczne oraz osiągania korzyści finansowych z danych pochodzących z urządzeń połączonych z siecią.

Sukces w działaniu
Logo Purdue

Uniwersytet Purdue nawiązuje współpracę z HPE i Aruba w ramach walki z głodem na świecie

Renomowana na całym świecie Akademia Rolnicza Uniwersytetu Purdue nawiązuje współpracę z HPE i Aruba w celu uruchomienia nowego programu rolnictwa cyfrowego polegającego na wykorzystaniu technologii IoT do gromadzenia, przesyłania i analizy danych z pola.

Wyzwanie

Przewiduje się, że w 2050 roku na świecie będzie 9 mld ludzi, w związku z czym światowa produkcja rolna musi się podwoić, aby uniknąć ryzyka masowego głodu.

Rozwiązanie

Uniwersytet Purdue wdrożył program rolnictwa cyfrowego z siecią bezprzewodową Aruba, która przesyła dane do systemów IoT HPE Edgeline, a następnie do superkomputerowego centrum danych w celu analizy i rozwoju sztucznej inteligencji.

„Rolnictwo cyfrowe daje ogromne możliwości poprawy efektywności, jakości i ekologiczności produkcji żywności na świecie”.

Patrick Smoker, dyrektor/dziekan wydziału informatyki Akademii Rolniczej Purdue

Wynik

Wykorzystując innowacje rolniczo-techniczne spółki, naukowcy mogą teraz lepiej zrozumieć, jak warunki glebowe, wzrost roślin i inne czynniki mogą ułatwić rolnikom podejmowanie lepszych bieżących decyzji — oraz wykazać się większą odpowiedzialnością społeczną.

Powiązane analizy przypadków

Sfinansuj swoje rozwiązania Internetu rzeczy (IoT)

Przejdź na IoT w ramach strategii inwestowania w rozwiązania IT, która pomaga uwolnić kapitał uwięziony w tradycyjnej infrastrukturze, zoptymalizować koszty i zwinność chmury oraz przyspieszyć migrację do nowych technologii i przedsięwzięć.

Poprawa opłacalności inwestycji

Dział HPE Financial Services oferuje usługi dostosowane do strategii inwestowania w rozwiązania IT nastawionej na rozwój i innowacyjność.

Utwórz

Elastyczność i wydajność inwestycji, aby przyspieszyć innowacyjność

Optymalizuj

Modele kosztowe w całym cyklu eksploatacji zasobów i uwolnienie kapitału

Ogranicz

Ryzyko inwestycyjne towarzyszące nowym modelom biznesowym sprzyjającym innowacyjności

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak gospodarka obiegowa może zmienić branżę IT

Przyjęcie nowego podejścia do zarządzania cyklem eksploatacji zasobów IT, ukierunkowanego na odsprzedaż, ponowne wykorzystanie i poprawę energooszczędności zasobów może zmniejszyć całkowity koszt posiadania (TCO) i przynieść organizacji dodatkowe korzyści.

Pobierz e-booka