Skontaktuj się z nami!
Nasi doradcy handlowi służą pomocą
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki transformacji technologii IT

Obecnie, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, przedsiębiorstwa potrzebują infrastruktury IT dającej bezwzględną elastyczność w zakresie wdrażania dowolnego obciążenia roboczego z zachowaniem zwinności chmury — wszystko powinno być realizowane jako usługa z możliwością skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

+ pokaż więcej

Lepsze doświadczenia z korzystania z chmury dzięki rozwiązaniom komponowalnym

Dzięki możliwości zestawiania na żądanie zasobów takiej infrastruktury inteligentnej można unowocześnić i przyspieszyć obsługę infrastruktury IT, aby każde obciążenie robocze było obsługiwane w firmie w sposób szybki, w odpowiedniej skali i z efektywnością dorównującą chmurze.

Dostosowanie kosztów do schematu użytkowania

Eliminacja kosztownych silosów i nadmiernego przydziału zasobów z zastosowaniem jednej inteligentnej infrastruktury do obsługi fizycznych, wirtualnych i skonteneryzowanych obciążeń za pomocą płynnych pul zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów szkieletowych.

Wdrażanie z prędkością i skalą porównywalnymi do chmury

 

Automatyzacja dostarczania aplikacji i usług poprzez precyzyjne komponowanie i rozbudowę infrastruktury w sposób stopniowy w czasie rzeczywistym dla każdego obciążenia.

Transformacja na rzecz automatyzacji definiowanej programowo

Prowadzące do obniżenia kosztów operacyjnych przyspieszenie i radykalne uproszczenie świadczenia usług z zastosowaniem powtarzalnych szablonów zapewniających niezawodność, spójność i kontrolę.

Wykorzystaj to jako usługę w chmurze

HPE GreenLake zapewnia potężną, definiowaną programowo i komponowalną infrastrukturę obliczeniową, która łączy fizyczne i wirtualne pule zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci szkieletowej w dowolną konfigurację dla dowolnej aplikacji.

Wykorzystaj to jako usługę w chmurze

HPE GreenLake zapewnia potężną, definiowaną programowo i komponowalną infrastrukturę obliczeniową, która łączy fizyczne i wirtualne pule zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci szkieletowej w dowolną konfigurację dla dowolnej aplikacji.

Oferta rozwiązania HPE Composable

Dzięki rozwiązaniom definiowanym programowo, które pozwalają zarządzać całą infrastrukturą jako kodem, można szybko wdrażać zasoby IT dla każdego obciążenia roboczego oraz zyskać efektywność i kontrolę.

Sukces w działaniu
Logo ALTEC

ALTEC wprowadza nowy model biznesowy z myślą o przyszłości

Firma ALTEC potrzebowała systemu o dużej dostępności, a jednocześnie wymagającego minimalnych nakładów na utrzymanie i monitoring, aby zapewnić swoim klientom i partnerom infrastrukturę informatyczną, która jest w stanie sprostać realizacji ich celów technicznych i wspierać równolegle rozwój działalności biznesowej.

Wyzwanie

Stworzenie dynamicznego systemu z jednym punktem kontrolnym w celu szybszego wdrażania nowych, innowacyjnych usług i zasobów.

Rozwiązanie

Dynamiczna infrastruktura z jednym punktem kontroli dla definiowanego programowo centrum danych (SDDC) do obsługi bieżących i przyszłych możliwości.

„Rozwiązanie HPE Synergy pomogło nam w przekształceniu naszego starego modelu biznesowego w kompleksowy model biznesowy przeznaczony dla dostawcy usług w chmurze, pozwalający spełnić oczekiwania naszych klientów”.

Michele Martino, kierownik działu inżynieryjnego, ALTEC

Wynik

ALTEC może teraz reagować na nowe możliwości biznesowe natychmiast, a nie w ciągu kilku dni.

Przepisy na rozwiązania
Powiązane analizy przypadków