Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik
Polecane dla Ciebie
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Infrastruktura komponowalna dla opornych
Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może pomóc w przyciągnięciu uwagi klientów na nowe sposoby.
Pobierz przewodnik

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki transformacji technologii IT

Obecnie, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, przedsiębiorstwa potrzebują technologii informatycznych, aby zapewnić absolutną elastyczność w zakresie wdrażania dowolnego obciążenia z zachowaniem sprawności chmury — wszystko realizowane jako usługa zapewniająca skalowalność w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

+ pokaż więcej

Lepsze doświadczenia z korzystania z chmury dzięki rozwiązaniom komponowalnym

Dzięki możliwości zestawiania na żądanie zasobów takiej infrastruktury inteligentnej można unowocześnić i przyspieszyć systemy IT, aby każde obciążenie było w firmie obsługiwane w sposób szybki, w odpowiedniej skali i z efektywnością dorównującą chmurze.

Dostosowanie kosztów do schematu użytkowania

Eliminacja kosztownych silosów i nadmiernego przydziału zasobów z zastosowaniem jednej inteligentnej infrastruktury do obsługi fizycznych, wirtualnych i skonteneryzowanych obciążeń za pomocą płynnych pul zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów szkieletowych.

Wdrażanie z prędkością i skalą porównywalnymi do chmury

 

Automatyzacja dostarczania aplikacji i usług poprzez precyzyjne komponowanie i rozbudowę infrastruktury w sposób stopniowy w czasie rzeczywistym dla każdego obciążenia.

Transformacja na rzecz automatyzacji definiowanej programowo

Prowadzące do obniżenia kosztów operacyjnych przyspieszenie i radykalne uproszczenie świadczenia usług z zastosowaniem powtarzalnych szablonów zapewniających niezawodność, spójność i kontrolę.

Oferta rozwiązania HPE Composable

Dzięki rozwiązaniom definiowanym programowo, które pozwalają zarządzać całą infrastrukturą jako kodem, szybko wdrożysz zasoby IT dla każdego obciążenia i zyskasz efektywność i kontrolę.

Sukces w działaniu
Logo ALTEC

ALTEC wprowadza nowy model biznesowy z myślą o przyszłości

Firma ALTEC potrzebowała systemu o wysokiej dostępności, a jednocześnie wymagającego minimalnych nakładów na utrzymanie i monitoring, aby zapewnić swoim klientom i partnerom infrastrukturę informatyczną, która jest w stanie sprostać realizacji ich celów technicznych i wspierać równolegle rozwój działalności biznesowej.

Wyzwanie

Stworzenie dynamicznego systemu z jednym punktem kontrolnym w celu szybszego wdrażania nowych, innowacyjnych usług i zasobów.

Rozwiązanie

Dynamiczna infrastruktura z jednym punktem kontroli dla definiowanego programowo centrum danych (SDDC) do obsługi bieżących i przyszłych okazji.

„Rozwiązanie HPE Synergy pomogło nam w transformacji naszego starego modelu biznesowego na kompleksowy model biznesowy przeznaczony dla dostawcy usług w chmurze, pozwalający spełnić oczekiwania naszych klientów”.

Michele Martino, kierownik działu inżynieryjnego, ALTEC

Wynik

ALTEC może teraz reagować na nowe okazje biznesowe natychmiast, a nie w ciągu kilku dni.

Przepisy na rozwiązanie
Powiązane studia przypadków