Rozwiązania infrastruktury komponowalnej

Rozwiązania definiowane programowo są oparte na nowym, inteligentnym podejściu, które sprzyja innowacyjności i tworzeniu wartości na potrzeby nowej generacji aplikacji opartych na chmurze, przy jednoczesnej bardziej efektywnej obsłudze tradycyjnych obciążeń roboczych w całej infrastrukturze chmury hybrydowej.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ
Nowe podejście do architektury

Nowe podejście do architektury

Infrastruktura komponowalna umożliwia przydzielanie i zwalnianie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej oraz sieciowych dla tradycyjnych zastosowań biznesowych, takich jak zarządzanie siecią i systemami, przesyłanie plików danych, infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI) i systemy zabezpieczeń.

Jakie 10 najważniejszych powodów przemawia za przejściem na infrastrukturę komponowalną?

Przydzielaj zasoby IT jak i kiedy chcesz, za pośrednictwem platformy automatyzującej operacje. To jest właśnie infrastruktura komponowalna. Poznaj dziesięć najważniejszych powodów, dla których liderzy działów IT w organizacjach różnej wielkości szybko przyjmują zupełnie nowe podejście do zarządzania cyfrowymi środowiskami i aplikacjami oraz ich uruchamiania.

Tworzenie aplikacji w elastycznym, nowoczesnym środowisku programistycznym

Tworzenie aplikacji w elastycznym, nowoczesnym środowisku programistycznym

Łatwo przydzielaj i zwalniaj zasoby obliczeniowe, pamięci masowej oraz sieciowe, indywidualnie dla każdego programisty w różnych fazach projektu: planowania, programowania i integracji. Takie podejście sprzyja osiągnięciu elastycznej i wydajnej infrastruktury IT wymaganej do przekształcenia tradycyjnych, sztywnych systemów fizycznych w elastyczne pule zasobów fizycznych lub wirtualnych. Dzięki rozwiązaniom HPE Synergy i HPE Oneview można tworzyć i obsługiwać różne obciążenia robocze, od ogólnych do krytycznych dla firmy, oraz niemal natychmiast przydzielać do nich zasoby, aby szybko zaspokoić nowe potrzeby i spełnić dodatkowe wymagania dotyczące infrastruktury.

Poznaj rzeczywiste zastosowania komponowalnej chmury hybrydowej

Z tego wciąż aktualnego artykułu można się dowiedzieć, jak VMware i HPE łączą swe siły na potrzeby obsługi kompleksowych zastosowań infrastruktury komponowalnej. Dowiedz się, jak możliwości VMware Cloud Foundation w połączeniu z infrastrukturą komponowalną HPE Synergy udostępniają w pełni zintegrowane, bezpieczne i elastyczne zasoby obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe.

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki transformacji obsługi infrastruktury IT

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki transformacji obsługi infrastruktury IT

Obecnie, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, przedsiębiorstwa potrzebują infrastruktury IT dającej bezwzględną elastyczność w zakresie wdrażania dowolnego obciążenia roboczego z zachowaniem elastyczności chmury — wszystko powinno być realizowane jako usługa z możliwością skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Skalowanie z myślą o przyszłości — prostsze i szybsze dla każdego obciążenia roboczego

HPE od lat wprowadza elastyczność chmury do prywatnych i hybrydowych centrów danych organizacji. Stało się jasne, że w dynamicznym świecie, w którym rynki powstają, przechodzą rewolucje i transformacje w ciągu miesięcy, a nawet tygodni, potrzeby związane z infrastrukturą IT będą wymagały elastyczności. A infrastruktura będzie musiała być tak elastyczna jak kod oprogramowania. Przeczytaj, jak pojedynczy programowalny interfejs API może orkiestrować całe centrum danych, zarządzając całą infrastrukturą IT za pomocą jednej aplikacji.

Lepsze doświadczenia z korzystania z chmury dzięki rozwiązaniom komponowalnym

Lepsze doświadczenia z korzystania z chmury dzięki rozwiązaniom komponowalnym

Dzięki komponowalności infrastruktury inteligentnej można unowocześnić i przyspieszyć obsługę infrastruktury IT, aby każde obciążenie robocze było obsługiwane w firmie w sposób szybki, w odpowiedniej skali i z efektywnością dorównującą chmurze.

Jakie największe korzyści płyną z używania inteligencji definiowanej programowo w połączeniu z rozwiązaniem HPE OneView?

Raport analityczny ESG przedstawia najważniejsze korzyści płynące z używania inteligencji definiowanej programowo w połączeniu z rozwiązaniem HPE OneView do automatyzacji zarządzania infrastrukturą całego centrum danych

Dostosowanie kosztów do schematu użytkowania

Dostosowanie kosztów do schematu użytkowania

Eliminacja kosztownych silosów i nadmiernego przydziału zasobów z zastosowaniem jednej inteligentnej infrastruktury do obsługi fizycznych, wirtualnych i skonteneryzowanych obciążeń roboczych za pomocą płynnych pul zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów szkieletowych.

Przeczytaj raport IDC

Oferta rozwiązań infrastruktury komponowalnej HPE

Dzięki rozwiązaniom definiowanym programowo, które pozwalają zarządzać całą infrastrukturą jako kodem, możesz szybko wdrażać zasoby IT dla każdego obciążenia roboczego oraz zyskać efektywność i kontrolę.

Ekosystem partnerów technologii komponowalnej

Wsparcie dla operacji DevOps, automatyzacji i inicjatyw w ramach zarządzania IT dzięki zweryfikowanym integracjom z HPE OneView od współpracujących niezależnych dostawców oprogramowania.

+ pokaż więcej
Poznaj ekosystem partnerów

Zasoby dotyczące infrastruktury komponowalnej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Oto kilka dodatkowych zasobów dotyczących rozwiązań HPE OneView i HPE Synergy, które zgłębiają temat infrastruktury we współczesnym świecie zarządzania IT w chmurze hybrydowej.