PRZEDSTAWIAMY ROZPROSZONĄ HCI (DHCI).
INFRASTRUKTURA HIPERKONWERGENTNA, KTÓRA MOŻE WIĘCEJ.

Zwinność — bez granic

Infrastruktura hiperkonwergentna niewątpliwie ułatwia życie w przypadku aplikacji ogólnego przeznaczenia i małych wdrożeń. Ale teraz od HCI oczekuje się więcej, przy takiej samej zwinności i łatwości obsługi w odniesieniu do wszystkich aplikacji. Potrzebna jest większa odporność, szybsze działanie i elastyczność na dużą skalę.

 

Ale HCI ogranicza architektura

Najlepiej, gdyby HCI stanowiła odpowiedź na wszystko — może taka być, ale tylko w przypadku pokonania ograniczeń architektury, które uniemożliwiają obsługę bardziej wymagających aplikacji i mieszanych obciążeń roboczych. Aby objąć zakresem HCI wszystkie aplikacje, trzeba wdrożyć nową HCI.

Teraz masz wytyczoną drogę na przyszłość

Wprowadź rozproszoną HCI — nową architekturę hiperkonwergentną, która daje potrzebną zwinność bez pogorszenia odporności, wydajności i elastyczności. Jest przeznaczona do obsługi wszystkich aplikacji — na dużą skalę i bez żadnych kompromisów.

Przeczytaj blog

DHCI jest lepsza pod każdym względem

Większa odporność aplikacji. Większa wydajność na dużą skalę.
Większa efektywność kosztowa. 1

HPE NIMBLE STORAGE DHCI — WYŻSZY POZIOM INFRASTRUKTURY HIPERKONWERGENTNEJ

HPE Nimble Storage dHCI to całkowicie przebudowana platforma HCI o wszystkich zaletach HCI 2.0, ale bez żadnych kompromisów. Dzięki obsłudze zorientowanej na maszyny wirtualne i wspomaganej sztuczną inteligencją jest jeszcze prostsza i zwinniejsza niż HCI. Odporność i wydajność klasy dla przedsiębiorstw sprawia, że idealnie nadaje się do obsługi aplikacji o krytycznym znaczeniu i mieszanych obciążeń roboczych, a niezależne skalowanie z najlepszą w branży efektywnością przetwarzania danych przekłada się na obniżenie TCO.

WSZYSTKIE ZALETY HCI — BEZ JEJ OGRANICZEŃ

Poznaj HPE Nimble Storage dHCI

„Dzięki HPE Nimble Storage dHCI obniżyliśmy koszty operacyjne o 50%,
dwukrotnie zwiększyliśmy wydajność VDI i przyspieszyliśmy przydział zasobów aplikacji o 50%”.

 

Rob Collins, dyrektor ds. zarządzania infrastrukturą i usługami, PetSure

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZALETACH DHCI

Dowiedz się, dlaczego analitycy i przedsiębiorstwa z różnych branż zachwycają się przełomowymi technologiami wykorzystywanymi w HPE Nimble Storage dHCI.

+ pokaż więcej
Rozszerzony zakres zastosowań HCI

Dostrzegając ograniczenia infrastruktury hiperkonwergentnej w kwestii wydajności, odporności i skalowania, branża zaczyna doceniać zalety HPE Nimble Storage dHCI na potrzeby obsługi bardziej wymagających obciążeń roboczych w przedsiębiorstwach.

HPE definiuje nową kategorię

Organizacje od dawna dostrzegają potrzebę stworzenia nowej infrastruktury hiperkonwergentnej pozbawionej wad HCI. Dowiedz się, jakie korzyści rozwiązanie dHCI przyniosło pewnym dwóm przedsiębiorstwom.

Zobacz działanie
Większa efektywność, niższe koszty

Dzięki elastyczności umożliwiającej niezależne skalowanie mocy obliczeniowej i pamięci masowej dHCI daje bezprecedensową efektywność wykorzystania zasobów hiperkonwergentnych, drastycznie obniżając koszty.