Wirtualizacja pulpitów zmienia środowisko pracy

Infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI) oferowana jako usługa w celu zapewnienia ciągłości działalności oraz wydajności i bezpieczeństwa w hybrydowym środowisku pracy.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ
Stwórz środowisko pracy przyszłości

Realizacja w modelu jako usługa i ekonomika chmury w ramach rozwiązań HPE GreenLake

Teraz możesz korzystać z rozwiązań VDI w modelu jako usługa, zachowując wszystkie zalety lokalnej infrastruktury VDI, takie jak bezpieczeństwo, sprawna obsługa użytkowników i wysoka wydajność — a wszystko to w unikatowym modelu konsumpcyjnym. Rozwiązanie HPE GreenLake VDI uwalnia personel od zadań obsługi i zarządzania oraz umożliwia sprawne skalowanie w zależności od potrzeb.

Poznaj rozwiązanie HPE GreenLake VDI
Skorzystaj ze sprawdzonej metody VDI do organizowania pracy zdalnej

Rozwiązanie HPE GreenLake dla infrastruktury pulpitów wirtualnych pozwala budować integralnie bezpieczne, lokalne infrastruktury VDI dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników. Nie wymagają one wysokich nakładów początkowych, szybciej osiągają zdolność produkcyjną oraz dopasowują przydziały zasobów do faktycznego zapotrzebowania.

Kontrola i redukcja kosztów

Skróć czas wdrażania i obniż koszty IT oraz nakłady kapitałowe

Infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI) obniża koszty obsługi i serwisowania komputerów, z optymalizacją wykorzystania sprzętu i obniżeniem kosztów o 50% na jeden pulpit wirtualny. Dział HPE GreenLake oferuje proste rozwiązanie chmury z opłatami zależnymi od wykorzystania, które obejmuje całą infrastrukturę IT klienta, dzięki czemu nieustannie zachowuje on pełną kontrolę.

Uzyskaj rozwiązanie VDI nowej generacji

Dowiedz się, jak zmieniła się infrastruktura VDI i jak umożliwia zupełnie nowe zastosowania

Organizacje mogą wyjść poza dotychczasowe ograniczenia. Jest to możliwe poprzez zwiększenie wydajności pracy zdalnej i współpracy zespołowej, a także zapewnienie użytkownikom najlepszej możliwej obsługi za sprawą doskonałej wydajności aplikacji w złożonych zastosowaniach, przy jednoczesnym uproszczeniu zdalnego wsparcia IT i zarządzania dzięki rozwiązaniom VDI z akceleracją GPU. Poznaj szczegóły w tym przewodniku Gorilla Guide firm NVIDIA i HPE.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ
Technologie i partnerzy

Technologie i partnerzy

Największa oferta rozwiązań platform i partnerów na potrzeby różnych kategorii użytkowników i aplikacji — od brzegu sieci do chmury.

Rozwiązania VDI — we właściwej skali dla sektora MŚP

Proste, bezpieczne rozwiązania VDI dla sektora MŚP, bazujące na serwerach HPE ProLiant, dzięki którym zalety sprawnej wirtualizacji można osiągnąć mniejszym kosztem.

Zyskaj kompleksowe rozwiązania partnerskie od HPE

Universidad Americana rozszerza ofertę edukacji wirtualnej

Universidad Americana szybko rozszerza ofertę edukacji wirtualnej. Infrastruktura komponowalna umożliwia dynamiczne reagowanie na potrzeby akademickie, redukcję kosztów IT i usprawnienie obsługi użytkowników.

Zasoby