POLECANE DLA CIEBIE
Moore Insights a strategie w zakresie hybrydowej infrastruktury IT
Moore Insights a strategie w zakresie hybrydowej infrastruktury IT
Wykorzystaj możliwości transformacji cyfrowej. Moore Insights przygląda się hybrydowej infrastrukturze IT i podkreśla potrzebę znalezienia partnera, który może pomóc we właściwym połączeniu technologii i usług w celu spełnienia wymagań i umożliwienia bezproblemowej działalności.
Przeczytaj opracowanie

Korzystanie z posiadanych danych i przyspieszenie transformacji cyfrowej od brzegu przez chmurę aż po rdzeń sieci

Chmura hybrydowa przyspiesza transformację cyfrową i pozwala w pełni wykorzystać możliwości aplikacji i danych od brzegu przez chmurę, aż po rdzeń sieci.   Infrastruktura bazowa obejmuje serwerypamięć masowąsieci, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie kontenerowe i platformy analityczne, jak również usługi. Wszystkie te komponenty zapewniają skalowanie, wydajność, bezpieczeństwo, elastyczność i efektywność ekonomiczną umożliwiające obsługę dowolnych obciążeń roboczych.

+ pokaż więcej

Czym jest Infrastruktura centrum danych?

Infrastruktura centrum danych to wszystkie fizyczne komponenty, które tworzą i obsługują centrum danych. Serwery są oczywiście głównym komponentem infrastruktury centrum danych, ale kategoria ta obejmuje również takie elementy, jak routery i przełączniki sieciowe, systemy pamięci masowej i zapory, a także serwerowe szafy rack, nadmiarowe źródła zasilania i urządzenia chłodzące.

+ pokaż więcej

Potok danych nowej generacji i nowoczesne jezioro danych od HPE

Uzyskaj elastyczność, skalowalność, wydajność, bezpieczeństwo i ekonomiczną kontrolę nad potokiem danych na podobieństwo chmury — rozwiązania w zakresie infrastruktury od HPE.

Elastyczność infrastruktury centrum danych spod znaku HPE

Rozwiązania infrastruktury danych definiowanej programowo i optymalizacji obciążeń roboczych umożliwiają sprawne tworzenie aplikacji i elastyczną obsługę IT.

Bezpieczeństwo infrastruktury centrum danych spod znaku HPE

Chroń swoją firmę i dane, korzystając z najbezpieczniejszych, oferowanych przez HP serwerów zgodnych z branżowymi standardami.Na%20podstawie%20niezale%C5%BCnych%20test%C3%B3w%20cyberbezpiecze%C5%84stwa%20szerokiej%20gamy%20produkt%C3%B3w%20serwerowych%20r%C3%B3%C5%BCnych%20producent%C3%B3w%2C%20maj%202017%26nbsp%3Br.

Model konsumpcyjny infrastruktury centrum danych spod znaku HPE

Wdrożenie w infrastrukturze centrum danych konsumpcyjnego modelu IT z opłatami zależnymi od wykorzystania pozwala uzyskać elastyczność, przejrzystość i pełną transparentność, z dokładnym pomiarem wykorzystania.

Polecane produkty infrastruktury centrum danych

Poznaj bezpieczne, elastyczne rozwiązania infrastruktury centrum danych, które obejmują serwery, pamięć masową, infrastrukturę sieciową, zarządzanie infrastrukturą i usługi.