Skontaktuj się z nami!
Nasi doradcy handlowi służą pomocą
Moc chmury: maksymalne wykorzystanie chmury hybrydowej
Moc chmury: maksymalne wykorzystanie chmury hybrydowej
Przyspiesz realizację strategii chmury, aby osiągnąć więcej w krótszym czasie. W tym raporcie dzielimy się spostrzeżeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami z setek pomyślnych wdrożeń chmury na całym świecie.
Pobierz raport

ROZWIĄZANIA CHMURY HYBRYDOWEJ HPE ROZWIĄZUJĄ ZŁOŻONE WYZWANIA ZWIĄZANE Z CHMURĄ

Przeniesienie do chmury nie wiąże się z pytaniem „dlaczego”, ale raczej „kiedy i jak”. Chmura zapewnia szybkość, elastyczność i oszczędność kosztów — ale uzyskanie pełnej wartości chmury wymaga rozwiązania trudnych wyzwań, takich jak ilość przetwarzanych danych, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, zarządzanie kosztami i konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych. Rozwiązania chmury hybrydowej HPE mogą pomóc Twojej firmie przebrnąć przez zawiłości chmury i przyspieszyć transformację cyfrową dzięki sprawdzonej metodologii transformacji obejmującej ludzi, procesy i technologie.

+ pokaż więcej

Wybierz hybrydowe podejście

Umieść każdą aplikację w idealnym środowisku, zapewniając niedostrzegalne połączenie między infrastrukturą publiczną a prywatną. Maksymalnie zwiększ łatwość i elastyczność, zachowując kontrolę.

Stwórz całościowy plan dla chmury

Opracuj plan biznesowy, zaangażuj interesariuszy i staw czoła problemom związanym z ludźmi i procesami, jednocześnie modernizując technologię i tworząc plan dla aplikacji.

Twórz rozwiązania z wiodącymi dostawcami chmury

Zintegruj prywatną infrastrukturę z Azure, AWS, platformą Google Cloud i innymi rozwiązaniami chmury publicznej, aby stworzyć chmurę hybrydową gotową do obsługi przedsiębiorstwa.

Kontroluj i optymalizuj koszty chmury

Umieść każdą aplikację w środowisku, w którym mogą pracować z największą wydajnością, aby zmaksymalizować oszczędności związane z wdrożeniem chmury. Skorzystaj z chmury hybrydowej jako usługi z HPE GreenLake i płać za wykorzystanie.

Skorzystaj z chmury hybrydowej

DLACZEGO CHMURA HYBRYDOWA?

Istnieją już aplikacje, które można bez trudu przenieść do chmury. Obecnie dwie na trzy aplikacje są przechowywane lokalnie w związku z takimi problemami jak ilość przetwarzanych danych, niezależność, zgodność, koszty i powiązania z innymi systemami. To sprawia, że przedsiębiorstwa funkcjonują ze starymi a nowymi rozwiązaniami. Nie są w stanie osiągnąć swoich celów w ramach transformacji w obrębie złożonego, dualnego środowiska operacyjnego IT.

+ pokaż więcej
Szybsze wdrażanie innowacji dzięki zaletom chmury dostępnym w dowolnym miejscu

HPE zapewnia elastyczność aplikacji i danych w dowolnym miejscu — w sieciach brzegowych, chmurach i centrach przetwarzania danych — eliminując złożoność i silosy danych, zwiększając szybkość i elastyczność przy zastosowaniu popularnych narzędzi, procesów i automatyzacji. Pomożemy Ci uporać się z aplikacjami, które nie są natywnie przeznaczone do pracy w chmurze, a które spowalniają wdrożenie ujednoliconej, nowoczesnej strategii chmury.

 • Dodaj możliwość działania w chmurze do aplikacji, które nie są natywnie przeznaczone do pracy w chmurze, dzięki platformie HPE Container
 • Konteneryzacja monolitycznych aplikacji pozwala poprawić wydajność, zwiększyć elastyczność i zapewnić mobilność — z przebudowaniem i refaktoryzacją aplikacji, które trzeba przenieść do chmury.
 • Przejdź na elastyczne procesy DevOps dzięki usługom HPE Pointnext Services
 • Usprawnij proces rozwoju i wykorzystaj mikrousługi, aby szybko tworzyć i wdrażać aplikacje
Migracja do chmury hybrydowej

OPRACUJ I WYKONAJ PLAN DLA LUDZI, PROCESÓW I TECHNOLOGII

Znalezienie właściwego połączenia rozwiązań w chmurze dla aplikacji i danych może być nie lada wyzwaniem, ale pokonywanie organizacyjnych przeszkód związanych z wdrożeniem chmury może być tak trudne, jak postępowanie ze starszą infrastrukturą. Zapewniamy wsparcie w dostosowaniu organizacji pod kątem kultury gotowej do zastosowania chmury i we wdrożeniu elastycznych metodologii.

+ pokaż więcej
Średnie przedsiębiorstwo realizuje mniej niż
20%
wdrożenie chmury publicznej lub prywatnej. 2

Stwórz kompleksowy plan wdrożenia chmury

Od zainteresowania interesariuszy zaawansowaną strategią chmury hybrydowej do rozwiązania problemów obciążeń i infrastruktury oraz wdrożenia nowych procesów — HPE zapewnia pomoc w transformacji do prawdziwie natywnego środowiska w chmurze. Nasz proces obejmuje następujące działania:

 • Opracowanie przypadku biznesowego dla chmury hybrydowej
 • Pomoc w określeniu właściwego połączenia chmury publicznej i prywatnej
 • Modernizacja infrastruktury w celu umożliwienia automatyzacji
 • Opracowanie i wykonanie planu migracji aplikacji
 • Ustanowienie Cloud Business Office w celu przyspieszenia zmian organizacyjnych

ZROZUMIENIE WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM DO CHMURY HYBRYDOWEJ

Istnieje wiele złożonych czynników, które są nieodłącznym elementem migracji aplikacji do chmury. Nawet proste projekty oparte na metodzie „lift-and-shift” (podniesienie i przesunięcie) mogą się nie powieść, gdy nie zostaną uwzględnione takie czynniki jak zależności między aplikacjami, okresy przestojów, plany testowania, krytyczne wsparcie ze strony dostawców i kontrole sieciowe. W przypadku bardziej złożonych migracji najczęstsze problemy, których należy unikać, obejmują:
 

 • Zaniechanie zaangażowania kluczowych interesariuszy od początku procesu: Bez odpowiedniego planowania i akceptacji ze strony wszystkich grup interesariuszy projekty mogą szybko zejść na niewłaściwe tory. Ponadto jeśli ostateczna wartość biznesowa przejścia do chmury nie zostanie w pełni zaakceptowana, nawet niewielkie komplikacje mogą stanowić zagrożenie dla całego projektu.
 • Zaniechanie dokładnej oceny sposobu postępowania z każdą z posiadanych aplikacji: Zasada „6R” wymaga poddania każdej aplikacji ocenie pod względem szeregu czynników, które pozwolą określić niezbędne działania — „wycofanie, zachowanie, ponowny zakup, rehostowanie, zmiana platformy i refaktoryzacja”. Inne postępowanie może doprowadzić do aplikacji, które nie są zoptymalizowane pod kątem swoich środowisk, a ich utrzymanie jest kosztowne.
 • Nieuwzględnienie strony równania „ludzie i proces”: Aplikacje są jedynie częścią — najczęściej nie najtrudniejszą — każdego procesu przenoszenia do chmury. Chmura zagraża istniejącemu stanowi rzeczy i bez przekwalifikowania zespołu i opracowania nowych procesów podjęte starania na rzecz przeniesienia do chmury mogą zakończyć się fiaskiem.

Powiązane materiały
Doppler: problem ilości przetwarzanych danych
Sprostanie najtrudniejszym czynnikom hamującym wdrożenie chmury: Twoi pracownicy

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH TWORZENIA PLANU

Zaangażowanie dużej grupy interesariuszy od początku procesu, umiejętność uzasadnienia powodów, dla których firma powinna przenieść się do chmury, i posiadanie planu obejmującego pracowników i procesy mają krytyczne znaczenie dla ostatecznego powodzenia wdrożenia chmury. Dobry plan transformacji obejmuje następujące elementy:
 

 • Aplikacje
 • Kwestie finansowe
 • Nadzorowanie, ryzyko i zgodność
 • Zarządzanie zmianami
 • Procesy świadczenia usług
 • Bezpieczeństwo


Ustanowienie Cloud Business Office (CBO) — stałego organu operacyjnego i nadzorującego — do kierowania wszystkimi aspektami programu wdrożenia chmury może być pomocne w zapewnieniu powodzenia.


Powiązane materiały
Jak właściwie wdrożyć chmurę: 7 najlepszych praktyk w drodze do sukcesu
Infografika: Perspektywiczne podejście do migracji aplikacji
Krótki opis rozwiązania: Program transformacji do chmury HPE
Skorzystaj z chmury hybrydowej

SKORZYSTAJ Z CHMURY JAKO USŁUGI DZIĘKI HPE GREENLAKE

Chmura pozwala odkryć potencjał rozwojowy firmy i zminimalizować koszty, lecz zapobieganie marnowaniu zasobów i nadmiernym wydatkom wymaga zoptymalizowania aplikacji do pracy w chmurze, umiejscowienia każdej z nich we właściwym środowisku oraz zapewnienia wglądu w wydajność i zużycie zasobów.

+ pokaż więcej
79%
przedsiębiorstw wdrażających chmurę osiąga co najmniej trzy korzyści. 3

Kontroluj i optymalizuj koszty chmury

Uprość operacje, zmniejsz ryzyko i przyspiesz wdrożenie chmury z HPE GreenLake Hybrid Cloud, niezależną od producenta, wielochmurową, wielostosową, zarządzaną usługą dla chmur publicznych i prywatnych.

 • Wybierz spośród szerokiego wachlarza usług do swoich obciążeń
 • Zawsze masz rezerwę pojemności odpowiednią do zapotrzebowania
 • Płać tylko za wykorzystane miejsce
 • Korzystaj z dodatkowych usług potrzebnych do obsługi pełnego stosu IT
 • Zarządzaj chmurami prywatnymi i publicznymi z jednego miejsca
Skorzystaj z chmury hybrydowej

TWÓRZ ROZWIĄZANIA Z WIODĄCYMI PLATFORMAMI CHMURY

Nasi konsultanci mogą pomóc w szybkim przeniesieniu infrastruktury do chmury bez przerywania działalności dzięki wykorzystaniu najwyższej klasy certyfikatów i doświadczenia wynikającego z ponad tysiąca pomyślnych wdrożeń.

Chmura hybrydowa w akcji
Logo Philips

Firma Philips pomaga pacjentom poprzez zwiększanie możliwości szpitali

Wizja firmy Philips zmierzająca do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzkości polega na niesieniu pomocy szpitalom na całym świecie w zapewnieniu ciągłości opieki w całym jej cyklu: od pacjenta przez świadczeniodawcę i ponownie do pacjenta.

Wyzwanie

Cyfryzacja przyniosła znaczny postęp, ale także skomplikowała infrastrukturę IT, zwiększając złożoność i koszty. Wykorzystanie zasobów chmury publicznej jest atrakcyjne, ale stwarza problemy związane ze zgodnością z przepisami i wymogami prawnymi.

Rozwiązanie

Firma Philips wyposaża szpitale w nowoczesną technologię oferującą korzyści dwóch rozwiązań: pozwala utrzymać aplikacje o krytycznym znaczeniu dla opieki zdrowotnej w infrastrukturze lokalnej, co zapewnia bezpieczeństwo i pełną kontrolę, a jednocześnie wykorzystywać chmurę publiczną, gdy jest to uzasadnione.

„Firma HPE jest partnerem, który wspiera nas globalnie we wdrażaniu technologii chmury hybrydowej.

Jaime Gamboa, Philips

Wynik

Procesy „inteligentnego szpitala” firmy Philips pomogą świadczeniodawcom oferować kompleksową opiekę nad pacjentami: od rejestrowania danych w domu pacjenta przez obsługę przyjęć, diagnostykę, monitorowanie przy łóżku w szpitalu i leczenie, aż do badań kontrolnych.

Powiązane analizy przypadków