Moc chmury: maksymalne wykorzystanie chmury hybrydowej
Moc chmury: maksymalne wykorzystanie chmury hybrydowej
Przyspiesz realizację strategii chmury, aby osiągnąć więcej w krótszym czasie. W tym raporcie dzielimy się spostrzeżeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami z setek pomyślnych wdrożeń chmury na całym świecie.
Pobierz raport

ROZWIĄZANIA CHMURY HYBRYDOWEJ HPE ROZWIĄZUJĄ ZŁOŻONE WYZWANIA ZWIĄZANE Z CHMURĄ

Przeniesienie do chmury nie wiąże się z pytaniem „dlaczego”, ale raczej „kiedy i jak”. Chmura zapewnia szybkość, elastyczność i oszczędność kosztów — ale uzyskanie pełnej wartości chmury wymaga rozwiązania trudnych wyzwań, takich jak ilość przetwarzanych danych, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, zarządzanie kosztami i konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych. Rozwiązania chmury hybrydowej HPE mogą pomóc Twojej firmie przebrnąć przez zawiłości chmury i przyspieszyć transformację cyfrową dzięki sprawdzonej metodologii transformacji obejmującej ludzi, procesy i technologie.

+ pokaż więcej

Wybierz hybrydowe podejście

Umieść każdą aplikację w idealnym środowisku, zapewniając niedostrzegalne połączenie między infrastrukturą publiczną a prywatną. Maksymalnie zwiększ łatwość i elastyczność, zachowując kontrolę.

Stwórz całościowy plan dla chmury

Opracuj plan biznesowy, zaangażuj interesariuszy i staw czoła problemom związanym z ludźmi i procesami, jednocześnie modernizując technologię i tworząc plan dla aplikacji.

Twórz rozwiązania z wiodącymi dostawcami chmury

Zintegruj prywatną infrastrukturę z Azure, AWS, platformą Google Cloud i innymi rozwiązaniami chmury publicznej, aby stworzyć chmurę hybrydową gotową do obsługi przedsiębiorstwa.

Kontroluj i optymalizuj koszty chmury

Umieść każdą aplikację w środowisku, w którym mogą pracować z największą wydajnością, aby zmaksymalizować oszczędności związane z wdrożeniem chmury. Skorzystaj z chmury hybrydowej jako usługi z HPE GreenLake i płać za wykorzystanie.

Skorzystaj z chmury hybrydowej

DLACZEGO CHMURA HYBRYDOWA?

Istnieją już aplikacje, które można bez trudu przenieść do chmury. Obecnie dwie na trzy aplikacje są przechowywane lokalnie w związku z takimi problemami jak ilość przetwarzanych danych, niezależność, zgodność, koszty i powiązania z innymi systemami. To sprawia, że przedsiębiorstwa funkcjonują ze starymi a nowymi rozwiązaniami. Nie są w stanie osiągnąć swoich celów w ramach transformacji w obrębie złożonego, dualnego środowiska operacyjnego IT.

+ pokaż więcej
Szybsze wdrażanie innowacji dzięki zaletom chmury dostępnym w dowolnym miejscu

HPE zapewnia elastyczność aplikacji i danych w dowolnym miejscu — w sieciach brzegowych, chmurach i centrach przetwarzania danych — eliminując złożoność i silosy danych, zwiększając szybkość i elastyczność przy zastosowaniu popularnych narzędzi, procesów i automatyzacji. Pomożemy Ci uporać się z aplikacjami, które nie są natywnie przeznaczone do pracy w chmurze, a które spowalniają wdrożenie ujednoliconej, nowoczesnej strategii chmury.

 • Dodaj możliwość działania w chmurze do aplikacji, które nie są natywnie przeznaczone do pracy w chmurze, dzięki platformie HPE Container
 • Konteneryzacja monolitycznych aplikacji pozwala poprawić wydajność, zwiększyć elastyczność i zapewnić mobilność — z przebudowaniem i refaktoryzacją aplikacji, które trzeba przenieść do chmury.
 • Przejdź na elastyczne procesy DevOps dzięki usługom HPE Pointnext Services
 • Usprawnij proces rozwoju i wykorzystaj mikrousługi, aby szybko tworzyć i wdrażać aplikacje
Migracja do chmury hybrydowej

OPRACUJ I WYKONAJ PLAN DLA LUDZI, PROCESÓW I TECHNOLOGII

Znalezienie właściwego połączenia rozwiązań w chmurze dla aplikacji i danych może być nie lada wyzwaniem, ale pokonywanie organizacyjnych przeszkód związanych z wdrożeniem chmury może być tak trudne, jak postępowanie ze starszą infrastrukturą. Zapewniamy wsparcie w dostosowaniu organizacji pod kątem kultury gotowej do zastosowania chmury i we wdrożeniu elastycznych metodologii.

+ pokaż więcej
Średnie przedsiębiorstwo realizuje mniej niż
20%
wdrożenie chmury publicznej lub prywatnej. %20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2Fbusiness-functions%2Fmckinsey-digital%2Four-insights%2Fcloud-adoption-to-accelerate-it-modernization%22%20target%3D%22_blank%22%20data-analytics-region-id%3D%22footnote_tip%7Clink_click%22%3EArtyku%C5%82%20McKinsey%20Digital%20%E2%80%94%20Wdro%C5%BCenie%20chmury%20przyspiesza%20modernizacj%C4%99%20IT%3C%2Fa%3E

Stwórz kompleksowy plan wdrożenia chmury

Od zainteresowania interesariuszy zaawansowaną strategią chmury hybrydowej do rozwiązania problemów obciążeń i infrastruktury oraz wdrożenia nowych procesów — HPE zapewnia pomoc w transformacji do prawdziwie natywnego środowiska w chmurze. Nasz proces obejmuje następujące działania:

 • Opracowanie przypadku biznesowego dla chmury hybrydowej
 • Pomoc w określeniu właściwego połączenia chmury publicznej i prywatnej
 • Modernizacja infrastruktury w celu umożliwienia automatyzacji
 • Opracowanie i wykonanie planu migracji aplikacji
 • Ustanowienie Cloud Business Office w celu przyspieszenia zmian organizacyjnych

ZROZUMIENIE WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM DO CHMURY HYBRYDOWEJ

Istnieje wiele złożonych czynników, które są nieodłącznym elementem migracji aplikacji do chmury. Nawet proste projekty oparte na metodzie „lift-and-shift” (podniesienie i przesunięcie) mogą się nie powieść, gdy nie zostaną uwzględnione takie czynniki jak zależności między aplikacjami, okresy przestojów, plany testowania, krytyczne wsparcie ze strony dostawców i kontrole sieciowe. W przypadku bardziej złożonych migracji najczęstsze problemy, których należy unikać, obejmują:
 

 • Zaniechanie zaangażowania kluczowych interesariuszy od początku procesu: Bez odpowiedniego planowania i akceptacji ze strony wszystkich grup interesariuszy projekty mogą szybko zejść na niewłaściwe tory. Ponadto jeśli ostateczna wartość biznesowa przejścia do chmury nie zostanie w pełni zaakceptowana, nawet niewielkie komplikacje mogą stanowić zagrożenie dla całego projektu.
 • Zaniechanie dokładnej oceny sposobu postępowania z każdą z posiadanych aplikacji: Zasada „6R” wymaga poddania każdej aplikacji ocenie pod względem szeregu czynników, które pozwolą określić niezbędne działania — „wycofanie, zachowanie, ponowny zakup, rehostowanie, zmiana platformy i refaktoryzacja”. Inne postępowanie może doprowadzić do aplikacji, które nie są zoptymalizowane pod kątem swoich środowisk, a ich utrzymanie jest kosztowne.
 • Nieuwzględnienie strony równania „ludzie i proces”: Aplikacje są jedynie częścią — najczęściej nie najtrudniejszą — każdego procesu przenoszenia do chmury. Chmura zagraża istniejącemu stanowi rzeczy i bez przekwalifikowania zespołu i opracowania nowych procesów podjęte starania na rzecz przeniesienia do chmury mogą zakończyć się fiaskiem.

Powiązane materiały
Doppler: problem ilości przetwarzanych danych
Sprostanie najtrudniejszym czynnikom hamującym wdrożenie chmury: Twoi pracownicy

NAJLEPSZE PRAKTYKI W RAMACH TWORZENIA PLANU

Zaangażowanie dużej grupy interesariuszy od początku procesu, umiejętność uzasadnienia powodów, dla których firma powinna przenieść się do chmury, i posiadanie planu obejmującego pracowników i procesy mają krytyczne znaczenie dla ostatecznego powodzenia wdrożenia chmury. Dobry plan transformacji obejmuje następujące elementy:
 

 • Aplikacje
 • Kwestie finansowe
 • Nadzorowanie, ryzyko i zgodność
 • Zarządzanie zmianami
 • Procesy świadczenia usług
 • Zabezpieczenia


Ustanowienie Cloud Business Office (CBO) — stałego organu operacyjnego i nadzorującego — do kierowania wszystkimi aspektami programu wdrożenia chmury może być pomocne w zapewnieniu powodzenia.


Powiązane materiały
Jak właściwie wdrożyć chmurę: 7 najlepszych praktyk w drodze do sukcesu
Krótki opis rozwiązania: Program transformacji do chmury HPE
Skorzystaj z chmury hybrydowej

SKORZYSTAJ Z CHMURY JAKO USŁUGI DZIĘKI HPE GREENLAKE

Chmura pozwala odkryć potencjał rozwojowy firmy i zminimalizować koszty, lecz zapobieganie marnowaniu zasobów i nadmiernym wydatkom wymaga zoptymalizowania aplikacji do pracy w chmurze, umiejscowienia każdej z nich we właściwym środowisku oraz zapewnienia wglądu w wydajność i zużycie zasobów.

+ pokaż więcej
79%
przedsiębiorstw wdrażających chmurę osiąga co najmniej trzy korzyści. %3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.accenture.com%2F_acnmedia%2Fpdf-76%2Faccenture-aws-cloud-research-infographic-final.pdf%22%20target%3D%22_blank%22%20data-analytics-region-id%3D%22footnote_tip%7Clink_click%22%3EAnaliza%20chmury%20Accenture%20i%26nbsp%3BAWS%20%E2%80%94%20infografika%3C%2Fa%3E

Kontroluj i optymalizuj koszty chmury

Uprość operacje, zmniejsz ryzyko i przyspiesz wdrożenie chmury z HPE GreenLake Hybrid Cloud, niezależną od producenta, wielochmurową, wielostosową, zarządzaną usługą dla chmur publicznych i prywatnych.

 • Wybierz spośród szerokiego wachlarza usług do swoich obciążeń
 • Zawsze masz rezerwę pojemności odpowiednią do zapotrzebowania
 • Płać tylko za wykorzystane miejsce
 • Korzystaj z dodatkowych usług potrzebnych do obsługi pełnego stosu IT
 • Zarządzaj chmurami prywatnymi i publicznymi z jednego miejsca
Skorzystaj z chmury hybrydowej

TWÓRZ ROZWIĄZANIA Z WIODĄCYMI PLATFORMAMI CHMURY

Nasi konsultanci mogą pomóc w szybkim przeniesieniu infrastruktury do chmury bez przerywania działalności dzięki wykorzystaniu najwyższej klasy certyfikatów i doświadczenia wynikającego z ponad tysiąca pomyślnych wdrożeń.

Polecane analizy przypadków